Sponsors & Supporters

ANA SPONSOR / MAIN SPONSORSHIP

LOADING

GOLD SPONSORS

Güneysan Agro Gübre

Taç Kim

Alarmco Security Systems

SAFETY & SECURITY SPONSORS

SECURITAS

DESTEKLEYENLER / SUPPORTERS

İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

İZFAŞ FUAR ALANI

İZMİR ART

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

KOSGEB

ETİK