Ressam Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk

-Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hattâ reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.

-Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

-Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.

-Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.

–Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

-Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir.

-Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.

-Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

-Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir.

-Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.

-Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

-Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

-Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

-Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir.

-Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.

-Sanatçı el öpmez! Bilakis sanatçının eli öpülür. -Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk

ÜNLÜ RESSAMLARDAN ÜNLÜ SÖZLER

“Renk bir zevk ve duygu işidir.”

“İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince insan ressam olamaz. Hem sonra mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek. Bilim çok iyi ama bizim için imgelem daha da gereklidir… ”

Edouard Manet

 

“Desen biçim değildir, biçimi görme yoludur.”

“Desen görülen şey değildir, başkalarına gösterilmesi gereken şeydir.”

“Bilinmediği zaman resim pek güç bir şey değildir. Ama bilinince… o zaman bambaşka bir şeydir ! ”

Edgar Degas

 

“Özellikle sanatta her şey doğanın değinmesiyle gelişmiş ve olumlaşmış kuramdır.”

“Hep aynı şeye dönüyorum: Ressam bütün benliğiyle doğanın incelenmesine vermelidir kendini ve bir öğretim niteliğini taşıyan tablolar yapmağa çalışmalıdır…”

Paul Cezanne

 

“Ressamın paleti bir anlam taşımaz. Her şeyi yapan gözüdür.”

“Bir manzara resmiyse içinde gezip dolaşmak, bir kadın resmiyse sırtını okşamak isteğini uyandıran tabloları severim. Bununla birlikte doğanın yansılamasının durması gerektiği bir nokta vardır.”

“Resimde fazla olan bir şey vardır, anlatılamayan, temel olan bir şey vardır. Doğanın önüne kuramlarla varırsınız, doğa sizi yerlere serer…”

“Bir tablonun zaman ve onarmalar yüzünden başına gelebilecek cilalara, pisliklere ve bütün namussuzluklara dayanacak güçte olması gerekir.”

“Aslında hiç bir şey bilmiyoruz, hiç bir şeyden emin değiliz. Eskilerin yapıtlarına bakınca insanın kötü şeyler düşünmesi gerekmez… İnsan resim yapmayı müzede öğrenir. Doğaya bakarak salt inceleme yapmak gerektiğini söyleyen bazı dostlarımla bu konuda bir çok tartışmalar yaptım.”

Auguste Renoir

 

“Kuşun öttüğü gibi resim yaparım ben.”

“Ya karşısında ya da üstünde olmak isterdim denizin her zaman. Öldüğüm zaman da bir şamandıraya gömülmek isterdim.”

“Tablolar öğretilerle(doktrinlerle) yapılamaz.”

“… Kötü ressamları göklere çıkaran dergiler var, gazeteler var. Herkes tartışıyor, herkes anladığını iddia ediyor. Oysa sadece sevmek yeter de artar. Satıcılar tablolarımın arasında seçme yaptıkları zaman en iyi tabloyu göremeden geçerler genellikle. Remi gerçekten tutkuyla seven bir tek kişiye rastladım bugüne dek. Bu adam Bay Chocquet idi. “Resmi neden ve nasıl sevdiğimi bana anlatmasınlar, buna ihtiyacım yok” derdi. Açtığımız “impressioniste”ler sergisi sırasında içeri girmek isteyince: “Sakın ha ! Oraya girme !` demişler Bay Chocquet’ye. Bir yıl sonra tablolarımızın satışında kendisine Hotel Drouot’un , önünde rastladım. Argenteuil’de yaptığım tablolarımdan birini 100 franga almıştı. Bizi tanıştırdılar. Gözleri dolarak: “Bir yılıma yazık oldu” dedi. “Tablolarınızı bir yıl önce görebilirdim. Bu zevkten nasıl da yoksun bıraktılar beni…” Çünkü o zamanlar acımadan yargı giydiriyorlardı bize. “Anlamıyorum..” demiyorlardı. “Ahmakça, iğrenç” diyorlardı. Bu da bizi kışkırtıyor, bize cesaret veriyordu, çalıştırıyordu bizi.”

Claude Monet

 

“Küçük tuşlarla çalışmalı ve algılarını hemen tabloya geçirmeğe yönelmelidir ressam.”

Camille Pisarro

 

Sanat Eserlerini Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız..

 

“Sanat doğadan çıkarılan bir soyuttur.”

“Bir tablonun yapımı nerede başlar nerede biter ? İnsanın içinde aşırı duygular kaynaşmaya başlayınca, bu duygular patlayınca ve bütün düşünce yanardağdan çıkan lavlar gibi çıkıp taşınca birdenbire yaratılan yapıtın çok keskin bile olsa büyük ve insanüstü bir patlayışı değil midir bu ? Usun bilinçli hesaplarının bu patlayıştan öncesiyle bir ilgisi yoktur, ama insanın içinde yapıtın ne zaman başladığını kim bilebilir ? Bu yapıt belki de bilinçsizliğin doğurduğu bir şeydir.”

“Beni düşündüren en önemli şey şudur: İyi bir yolda mıyım, çalışmalarımda gelişme var mı, sanat hataları yapıyor muyum ? Çünkü maddeyle ilgili, tablo yapımıyla ve hatta tualin hazırlanmasıyla ilgili sorunlar gerçekten en son planda yer alır. Bunlar her zaman için düzeltilebilir değil mi ?

Oysa sanat, derinleştirilmesi çok ince ve korkunç bir şey…..”

“Sanatçı ya üstün bir kişidir ve böyle sanatını anlayacak sonra da eğer karşılaştırma faydalıysa edebiyat sanatlarıyla karşılaştırılabilecek güçtedir; ya da yeteneksiz bir kişidir ki, o zaman da onunla uğraşmaya değmez. Bilmem hangi eleştirmeci ona: “Kuzeye gidin” der. Bir başkası: “Güneye gidin” der. Aynı eleştirmeci “Oturun şuraya” da diyebilir. Hangi yola yönelmeli ?”

Paul Gauguin

 

“Kırmızı ve yeşille korkunç insan tutkularını anlatmağa çalıştım.”

“Japon sanatı incelenince bilge, filozof ve zeki bir insanla karşılaşılır. Su götürmez bir gerçektir bu. Peki ne yapar bu adam ? Neyle vakit geçirir ? Dünya ile ay arasındaki aranın ölçümünü mü inceler ? Hayır. Bismarc’ın siyasasını mı inceler ? Hayır bir ot parçasını inceler .

Ama bu ot parçası bütün bitkilerin resmini yapmağa götürür onu.  Sonra evlere, manzaraların büyük görünüşlerine, hayvanlara, en sonunda da insana götürür. Böyle geçer yaşantısı ve yaşantı tümünü yapmak için çok kısadır.”

Vincent Van Gogh

 

“Yeninin temel oluşu seyrektir; insan en içten yerinden hareket ederek bir şeyi iyiye doğru geliştirmeli, gerekli olan budur.”

Henri de Toulouse-Lautrec

 

“Sanat düzendir.”

George Seurat

 

“Resim yapan ben değilim, elimi başka biri tutuyor.”

Henri Rousseau

 

“Sanat görüneni yansıtmaz; görünür kılar.”

“Renk beni yakaladı; artık rengin peşinden koşma gereğini duymuyorum. Her zaman için beni yakaladığını biliyorum. Bu kutsal dakikanın anlamı işte budur. Renk ile ben kaynaştık, ayrımız gayrımız yok. Ressamım.”

“Çabuklukla hiç bir şey yapılamaz. Yapılan şeyler büyümelidir, yukarıya doğru gelişmelidir ve büyük yapıtın zamanı gelmişse – ne ala.

Aramayı sürdürmeliyiz.

Bölümler bulduk ama tümü bulamadık.

En büyük güçten yoksunuz çünkü: Bizi destekleyecek halk yok.

Ama biz bir halk arıyoruz. Bunu aramağa burada, Bauhaus’ta başladık. İşe burada bir toplulukla başladık ve her birimiz bu topluluğa elindekini verdi.

Fazlası elimizde değil.”

Paul Klee

 

“El sadece duygululuğun ve zekanın sürdürülmesi, uzamasıdır.”

“Aradığım şey içten doğma bir şey değildir. Örneğin; “Uyuyan Romen Bluzlu Kadın” tablosu altı ayımı aldı. İnsan şüphesiz kendini zorlamadan, şarkı söyler gibi resim yapmalı. Akrobat numarasını belli bir kolaylıkla çok rahat yapar. Bu sonucu elde etmek için kim bilir ne kadar çalışmıştır. Bunu unutmamak gerek. Resimde de böyledir.”

“Ben duygularımla çalışırım. Kafamda tasarlar, bunu uygulamak isterim. Çok zaman aynı tasarı üzerinde bir çok defalar çalışırım. Ama varmak istediğim sonucu bilirim.”

Henri Matisse

Sanatçılarımız ile Tanışmak İçin Tıklayınız..

“Resim sanatı bir hesap ya da bir usa vurma işi değildir.”

“Resim yaparken zevk duymak diye bir şey yoktur. Yaratma, esinlenme sarhoşluğu diye de bir şey yoktur. Bunun tam tersine, yapılacak ya da yeniden ortaya getirilecek şey önünde büyük bir serinkanlılığa ve huzura gereksinme duyulması gerekir. Sizin sözünü ettiğiniz zevki ben resim bittikten sonra duyarım. O zamana kadar “saraband” dansını oynayan fırçamdır. Ben değilim.”

Raoul Dufy

 

“İstediğimi yaparım, yapabildiğimi isterim.”

“Sanat çoşku yaratır, karıştırır ortalığı. Bilim güven verir.”

“Ressam her şeyi gözüyle, yazar adıyla bilir: En iyi de ön yargıdan faydalanır yazar. Eleştirme bu yüzden kolaydır.”

“Devrimci bir ressam değilim ben. Çoşkuyu aramam, sevgi yeter bana.”

“İstediğini bilen yanılmaz.”

“Düşünmek ve usa vurmak ayrı şeylerdir.”

“Halk sanatı vardır, bir de halk için sanat vardır. Sonuncusu düşünürlerin bulduğu bir şeydir.”

“Çoşkuyu düzelten kuralı severim.”

Georges Braque

 

“Işınlar yaymalıdır bir tablo.”

“Benim için biçim soyut bir şey değildir hiç bir zaman. Biçim her zaman bir şeyin simgesidir. İnsandır, kuştur, ya da başka bir şeydir. Biçim için biçim değildir resim benim için.”

Joan Miro

 

“Herkes resmi anlamak istiyor. neden kuşların ötüşünü anlamağa çalışmıyorlar ? Gece, çiçek, kişiyi çevreleyen her şey neden anlaşılmağa çalışılmadan sevilir ? Ama resme gelince anlamak istiyorlar. Sanatçının gerektiği için çalıştığını anlasınlar özellikle. Açıklamak gereğini duymadığımız ama bizi büyüleyen doğadaki bir çok şeye verilen önemden çok bir önem verilmemesi gerekir sanatçıya, çünkü o da dünyanın en küçük üyelerinden biridir. Bir tabloyu açıklamaya çalışanlar çok zaman yanlış yola saparlar. Bir süre önce Gertrude Stein neşe içinde tablomun neyi göstermek istediğini anladığını söylemişti. Stein’a göre tabloda üç müzikçi varmış. Oysa bir natürmort idi !”

“Bir seyirci benim duyduğum gibi tablomu duyabilir mi hiç ? Bir tablo bana uzaklardan gelir. Ne kadar uzaktan geldiğini kim bilebilir ? Ben bunu sezmişimdir, görmüşümdür, yapmışımdır, gene de ertesi günü kendim bile ne yaptığımı anlamamışımdır. Benim düşlerime, içgüdülerime, isteklerime, düşüncelerime nasıl girebilir ? Bütün bunlar uzun süreden sonra hazırlanmıştır, gün ışığına çıkmıştır. Özellikle belki de irademe karşın bunları yakalayabilmek için harcadığım çabadan sonra kim girebilir içine ?”

“Ben aramam, bulurum.”

“Hiç bir zaman aramayı durduramazsınız, çünkü hiç bir zaman bulamazsınız.”

Pablo Picasso

 

“Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır.”

Alain

 

“Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.”

“Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.”

Albert Camus

 

“Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.”

Aristophanes

 

“Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.”

Arthur Schopenhauer

 

“Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.”

August Everding

 

“Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.”

Avner Ziss

 

“Bütün sanatlar, Allah vergisidir.”

B.Waldis

 

“Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.”

Benine Brenttmo

 

“Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.”

Bernard Shaw

 

“Sanat, uygarlığın imzasıdır.”

Beverly Hills

 

“Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.”

Brullof

 

Sanat Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız..

 

“Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.”

Büyük Frederich

 

“Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir.”

 

“Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.”

E.G. Benite

 

“Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.”

Edgar Degas

 

“Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.”

Francis Bacon

 

“Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.”

Frederic Amiel

 

“Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.”

“Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.”

Friedrich Schiller

 

“Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür.”

Georg Ebers

 

“Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.”

Hipokrates

 

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.”

Honore de Balzac

 

“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”

İbn-i Sina

 

“Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.”

Jean Marie Guyau

 

 

“Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.”

“Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.”

“Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.”

John Heinrich Fussli

 

“Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.”

Kari Kraus

 

“Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.”

Annaeus Seneca

 

“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.”

“Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.”

“Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.”

“Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir.”

“Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.”

Lev Tolstoy

 

“Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.”

Leonardo da Vinci

 

“Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.”

Lord Aubery

 

“Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.”

Michelengelo

 

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.”

“Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.”

Pablo Picasso

 

“Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar.”

Paul Klee

 

“Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır.”

Romain Rolland

 

“Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.”

Voltaire

 

“Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.”

Willi Baumeister

“Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.”

“Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.”

“Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.”

“Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır.”

Wolfgang Van Goethe

 

“Pablo Picasso, bir sergisi sırasında kendisine; “Bu resmi (Guernica) siz mi yaptınız?” diye soran bir Alman Generaline, “Hayır, siz yaptınız!” cevabını vermiştir.”

Slavoj Zizek

 

“Bir keresinde Picasso’ya, eserlerinin ne anlam ifade ettiği sorulmuştu. “Kuşların ne cıvıldadığını anlıyor musun? Hayır. Ama yine de dinliyorsun.” cevabını vermiştir. Bazen sanatta önemli olan sadece bakmaktır.”

Marina Abramovic

 

“Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.”

Aristotle

 

“Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı.”

“Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.”

George Bernard Shaw

 

“Resim, kelimeleri olmayan bir şiirdir.”

Horace

 

“Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir.”

“Resim yapmak, günlük tutmanın bir diğer yoludur.”

“Rafael gibi resim yapabilmek 4 senemi aldı, ama bir çocuk gibi resim yapabilmek ise bütün ömrümü.”

“Sizce ressam nedir? Çevresinde gelişen kalp kırıcı veya huzur verici hadiselerin farkına varıp, kendisine şekil veren politik bir kişiliktir. Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, bir savaş aracıdır.”

“Resim yapmak, görme özürlü insanın uzmanlığıdır. O, gördüklerini değil; hissettiklerini ve yaşadıklarını resmeder.”

“Kuralları bir profesyonel gibi öğrenin ki onları bir sanatçı gibi delebilesiniz”

“Kişi, resime, hayata yaklaştığı gibi yaklaşmalıdır, direkt olarak.”

“Heykele benzetmek, ressamın bir resim için yapabileceği en yorumdur.”

“Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.”

“Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.”

“Vahşi bir at çizdiğimde, atı göremeyebilirsiniz… Ama vahşiliği kesinlikle görürsünüz!”

“Dünya bir anlam ifade etmiyor, o zaman neden anlam ifade eden resimler yapayım?”

“Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile.”

“Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.”

“Resim yapabilmek için gözlerinizi kapatmalı ve şarkı söylemelisiniz.”

“Bana bir müze verin, içini doldurayım.”

“Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.”

“Tanrının diğer sanatçılardan farkı yoktur. Zürafayı yaratmıştır, keza fili ve kediyi. Gerçek bir stili yoktur, sürekli yeni şeyler denemektedir.”

“Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım.”

“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar ise çalar.”

“Yeni şeyler yaratmak için öncelikle birşeyleri yıkmalısınız.”

“Soyut sanat diye birşey yoktur. Her zaman bilinen birşeyle başlamak zorundasınız. Sonradan gerçekliğin tüm izlerini silebilirsiniz.”

“Sanat, gereksiz şeylerin ayıklanmasıdır.”

“Başkalarını taklit etmek gereklidir, ancak kendini taklit etmek hastalıklı bir davranıştır.”

“Ben aramam, bulurum.”

“Yan yana boyanan iki renk, neden şarkı söyler? Birisi bunu gerçekten açıklayabilir mi? Hayır. Tıpkı kimsenin resim yapmayı asla öğrenemeyeceği gibi.”

“Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, düşmana karşı savunma veya saldırı amacıyla kullanılacak bir silahtır.”

“Herkes resmi anlamak istiyor. Neden kuşların ötüşünü anlamağa çalışmıyorlar? Gece, çiçek, kişiyi çevreleyen her şey neden anlaşılmağa çalışılmadan sevilir? Ama resme gelince anlamak istiyorlar. Sanatçının gerektiği için çalıştığını anlasınlar özellikle. Açıklamak gereğini duymadığımız ama bizi büyüleyen doğadaki bir çok şeye verilen önemden çok bir önem verilmemesi gerekir sanatçıya, çünkü o da dünyanın en küçük üyelerinden biridir. Bir tabloyu açıklamaya çalışanlar çok zaman yanlış yola saparlar. Bir süre önce Gertrude Stein neşe içinde tablomun neyi göstermek istediğini anladığını söylemişti. Stein’a göre tabloda üç müzisyen varmış. Oysa bir natürmort idi!”

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.”

“Bir sanat eserini yaratmak için tüm kuralları görmezden gelmeli ve unutmalıdır.”

Pablo Picasso

Sanatçılarımız ile Tanışmak İçin Tıklayınız..

 

“Müzik kulak için neyse, renk göz için odur.”

Louis Comfort Tiffany

“Bir göz görür, diğeri sezer.”

“Sanat görüneni yansıtmaz; görünür kılar.”

Paul Klee

 

“Hakkında söyleyecek kelime bulamadığım, başka hiçbir şekilde ifade edemeyeceğim şeyleri, renkler ve şekiller ile ifade edebileceğimi farkettim.”

“Bana göre bir sanat eseri, müze duvarında öylece asılı durmanın dışında politik, erotik ve mistik bir anlam taşımalıdır.”

Georgia O’Keeffe

 

 

“Sanat, aynı anda kendimizi keşfetmemizi ve kendimizi kaybetmemizi sağlar.”

Thomas Merton

 

“Resim üzerinde değişiklikler yapmak, imgeleri yoketmek gibi konulara dair korkularım yoktur, çünkü resmin kendine ait bir yaşamı vardır.”

“Soyut resim, soyuttur. Sizi yüzleştirir. Seneler önce bir eleştirmen, resimlerimin başının ve sonunun belli olmadığını belirtmişti. Bunu bir övgü olarak söylememiş olsa da aslında övgüydü.”

“Sanatçı dediğim zaman birşeyler üretenleri kastediyorum… bazısı bir fırçayla – bazısı bir kürekle – bazısı bir kalemle.”

Jackson Pollock

 

“Bilinmediği zaman resim pek güç bir şey değildir. Ama bilinince… o zaman çok zor bir şeydir!”

“Resim yaparken, yanlışların aracılığıyla doğruları göstermelisiniz.”

“Sanat sizin gördüğünüz değil, başkalarının görmesini sağladığınız şeydir.”

“Resim yapmayı bilmiyorsanız, resim yapmak sizin için çok kolaydır. Biliyorsanız çok zor.”

“25 yaşındayken herkesi yeteneği vardır. Zor olan 50 yaşındayken de bu yeteneğe sahip olmaktır.”

“Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.”

“Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.”

Edgar Degas

 

 

“Sanatı düşündüğüm zaman aklıma güzellik gelir. Güzellik hayatın gizemidir. Güzellik gözde değil, zihindedir. Zihnimiz mükemmelliğin farkındadır.”

Agnes Martin

 

“Her resim, kutsal bir limana yapılan yolculuktur.”

Giotto di Bondone

 

“Sanat eleştirisi yaparken, resmimi alıp tanrı tarafından yaratılmış ağaç veya çiçek gibi bir objenin yanına koyarım. Eğer uyuşmazsa, sanat değildir.”

“Doğayı resmetmek objeleri kopyalamak değildir; birisinin sezgilerini gerçekleştirmektir.”

“Resim yapmak çok zor – her seferinde “tamam, oldu” diye düşünüyorsunuz ama aslında olmuyor.”

Paul Cezanne

 

“Sanat, el işçiliği değildir; sanatçının tecrübe ettiği duyguların aktırımıdır.”

“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.”

“Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.”

“Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.”

“Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir.”

“Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.”

“Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu.”

Lev Tolstoy

 

Sanat Eserlerini Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız..

 

“Her sanatçı başlangıçta amatördü.”

Ralph Waldo Emerson

 

“Resimlerle dolu bir oda, düşüncelerle dolu bir odadır.”

Joshua Reynolds

 

“Güzel sanatlara olan ilgim arttı   gördükçe, daha çok görmek istedim.”

Paul Getty

 

“Korkarım ki bir şeye yeteri kadar uzun bakarsan, bütün anlamını yitirir.”

“10-15 kişiye tavsiyelerini sordum. Sonunda bir bayan doğru soruyu sordu, “Evet, en çok neyi seviyorsun?”. İşte bu şekilde para resmetmeye başladım.”

Andy Warhol

 

“Sanat üretimi, özgürlüğün çığlığıdır.”

Christo

 

“Resim, kişiliğimin sonsuz süren bir dakikasıdır.”

“İnsanlar gizemi sever, benim resimlerimi de bu yüzden seviyorlar.”

“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.”

“Bir sürrealist ile aramdaki tek fark benim sürrealist olmamdır.”

“Uyuşturucu kullanmıyorum, ben kendim uyuşturucuyum.”

“Efendim iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır. Birincisi İspanyol olmanız gerekir. İkincisi adınızın Salvador Dali olması gerekir.”

“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.”

“Ben uyuşturucuyum; beni kullanın, sanrıya sebep olurum.”

“Bazı günler aşırı dozda tatminden geberip gideceğimi düşünüyorum.”

“Sürrealizm yıkıcıdır, ancak tek yaptığı, vizyonumuzu sınırlayan prangalardan kurtulmamızı sağlamaktır.”

“Kişiye benzemesi için portre yapmam, kişi resmettiğim portreye dönüşsün diye yaparım.”

“Çılgın olun.”

Salvador Dali

 

“Birisi idealini resmettiği zaman, başkasının hayal gücünü sınırlandırmak zorunda değildir.”

“Dünya daha korkunç bir hale geldikçe, sanat daha soyut hale geliyor.”

Ellen Key

 

“Sanat, özgürlüğün kızıdır.”

“Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.”

“Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.”

“Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur.”

Friedrich Schiller

 

“İnsanın kalbinin karanlığına ışık tutmak – işte sanatçının görevi budur.”

Robert Schumann

 

 

“Sanatçının yegane tasası mükemmeliyeti yakalamak olmalıdır; başkasının değil, kendi mükemmeliyetini.”

D. Salinger

 

“Sanat; bir şey değildir, bir yoldur.”

Elbert Hubbard

 

“Doğanın bittiği yerde enfes sanat başlar.”

“Ruh özgürleştikçe, resim soyutlaşır.”

Marc Chagall

 

 

“Güzel sanat; kişinin elinin, aklının ve kalbinin birlikte hareket ettiği şeydir.”

John Ruskin

 

Sanat Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız..

 

“Hayal gücümü özgürce çizebilecek kadar sanatçıyım.”

Albert Einstein

 

“Kurallar ve modeler, dahiliği ve sanatı yok eder.”

William Hazlitt

 

“Bütün yalanlar içinde, sanat en az gerçekdışı olandır.”

Gustave Flaubert

 

“Fırçam ile vaaz edeceğim.”

Henry Ossawa Tanner

 

“Sanat serine prens muamelesi yapın. Bırakın önce o konuşsun.”

“Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.”

Arthur Schopenhauer

 

“Bir sanat eserinde sanatsal çıkarımlara bakarsınız, bu durumda kül tablası kusursuzdur. Kül tablası hem yaşamı hem ölümü barındırır.”

“Sanırım resimden her zaman korktum, gerçekten. En başından beri. Tüm resimlerim, ressamdan bağımsızdır. Tıpkı mekanik resim gibi.”

“Tek amacım sınırları keşfetmekti. Şu ana kadar bulamadım. Durdurulmak istedim ama kimse beni durdurmayacak.”

Damien Hirst

 

“Sanat akımları, dünyanın nereye gittiğini görmek için borsalar veya meclis oturumlarımdan çok daha iyi bir barometredir.”

Hendrik Willem Van Loon

 

“Rüyamda resim görüyorum ve daha sonra rüyamı resmediyorum.”

“Eğer içinizden bir ses resim yapamayacağını söylüyorsa, mutlaka resim yapın ve sesin kaybolduğunu göreceksiniz.”

“Sadece resim yaparken yaşadığımı hissediyorum.”

“Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem. Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar.

Vincent van Gogh

 

“Ekonomik kazanım için yağmur ormanlarını yoketmek, yemek pişirmek için bir Rönesans resmini yakmaya benzer.”

O. Wilson

 

“Birçok ressamın bu kadar uzun yaşamasının sebebi her resmin yeni bir macera olmasıdır. Gördüğünüz gibi, onlar yeni ve heyecanlı birşey için hep ileriye bakarlar. İşin sırrı asla geriye bakmamaktır.”

Norman Rockwell

 

“Modern sanatı anlamak zor değildir. Eğer duvara asılıysa bir resimdir, eğer çevresinde dolaşabiliyorsanız bir heykeldir.”

Tom Stoppard

 

Sanat Eserlerini Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız..

 

“Resim hayatımı tamamladı.”

“Kendi gerçeğimin resmini yapıyorum. Tek bildiğim, ihtiyacım olduğu için resim yaptığımdır. Aklımdan geçenleri olduğu gibi tuvale aktarırım.”

“Çiçeklerin resmini yapıyorum, böylece ölmeyecekler.”

“Sürrealist olduğumu düşündüler ama değildim. Rüyaları asla resmetmedim. Resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi.”

Frida Kahlo

 

“Lisedeyken bir çıkış yoluna ihtiyacım vardı ve karşıma resim çıktı. Aslında aktörlük kariyerimden daha uzunca bir süredir resim yapıyorum. Film çekmek bir ekip işidir, resim yapmak ise tamamen bireyseldir.”

James Franco

 

“Güzel bir resim, iyi bir arkadaş gibidir. Eşlik eder, rahatlatır ve ilham verir.”

Hedy Lamarr

 

“Çok hayal kurarım. Resim yapmadığım zaman aslında daha çok resmediyorum; bilinçaltımda.”

“Tek yapmanız gereken tüm kuralları çiğnemektir.”

Andrew Wyeth

 

“Resim yapmak, tekrar tekrar yaşamam gereken tuhaf bir mucize gibidir.”

Philip Guston

 

“Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri oydum.”

“İyi resim heykele benzeyendir.”

“İnsan, resmi elleriyle değil, aklıyla yapar.”

“Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.”

Michelangelo

 

“Her izleyici farklı birşey algılayacaktır. Resmin, fotoğrafın ve sinemanın olayı budur.”

David Lynch

“Fotoğraf, resim eya şiir – bunlar benim uzantılarımdır, olayları algılayış biçimimdir; onlar benim iletişim şeklimdir.”

Viggo Mortensen

 

“Bir kadına sinirlendiğim zaman genelde harika birşey yaparım, onun korkunç bir resmini.”

Jean-Michel Basquiat

 

Diğer tüm görsellerin aksine fotoğraf bir oluşturma, imitasyon veya öznesinin bir yorumlaması değildir; onun bir izidir. Hiçbir resim veya çizim, fotoğraf kadar, öznesine ait değildir.

John Berger

 

“Genel manada sürrealistler ve resimdeki modern akım, savaş sonrası nükleer savaşın tehtidinde yaşayan dünyaya bir anahtar sundular. Sürrealistler, kübizm ve soyut resimdeki belirsizlikler ve anlam karmaşaları bana Şangay’da geçen çocukluk yıllarımı hatırlattı.”

G. Ballard

 

“Sevdiğimi hatırladığım ilk resim, 6 yaşındayken Madrid’teki Prado Müzesi’nde gördüğüm ve Hieronymus Bosch tarafından yapılan “The Garden of Earthly Delights” eseridir. Hala Madrid’e ne zaman gitsem, kendimi bu eserin karşısında buluyorum.”

Carolina Herrera

 

“Kelimelerin şiirleri, notaların müziği şekillendirmesi gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum.”

“Bana göre hiçbir form soyut değildir, her zaman bir şeyin işaretidir. Bir insan, kuş ya da başka bir şey olabilir. Bana göre resim hiçbir zaman formun hatırına yapılmaz.”

Joan Miro

 

“Anlamıyorum. Jack, oyları kazanmak için kaç para gerekiyorsa harcar ama güzel bir resim için 1000 dolar harcamaktan kaçınıyor.”

Jackie Kennedy

 

“Doğa, resim biliminin kökenini oluşturur.”

Robert Delaunay

 

“Resim sanatı, özgün ve eşsiz bir dildir. Gerçekten ne resmettiğimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.”

Balthus

 

“Resim, evrenin sembolüdür. Kendi içinde, her parça birbiriyle bağlantılıdır. Tek bir kısmına bakarak, resmin tamamının ne ifade ettiğini anlayamayız. Muhtemelen evrende de buna benzer bir harmoni var ve biz sadece ufak bir kısmının tadına varabiliyoruz.”

Corita Kent

 

“Hiçbir şey hakkında yapılmış iyi bir resim yoktur.”

“Hayal gücünün dünyası süslü değildir ve sağduyudan yoksundur.”

Mark Rothko

 

Sanat Eseri Satın Almak İçin tıklayınız..

 

“Sanat bir karşı yazgıdır.”

“Bir sanatçı, başkalarını memnun etmeye çalışmayı bıraktığı zaman yaratıcılığını keşfeder.”

André Malraux

 

“Eğer ticarileşme; 30.000$ ödeme gücü olmayan bir çocuğun, üzerinde eserimin baskısı olan bir tişörtü alabilmesiyse, buna varım.”

Keith Haring

 

“Resim, hissedilmeyen ama görülen bir şiirdir ve şiir ise hissedilen ama görülmeyen bir resimdir.”

“Bilimle sanat, mantıkla hayal gücü arasında denge geliştir.”

“Resim bir akıl işidir.”

“Bir ressam, resim yapmaya tuvali tamamen siyaha boyayarak başlamalıdır çünkü ışık vurana kadar, doğada herşey karanlıktır.”

“Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.”

Leonardo da Vinci

 

“Sanat ve aşk aynı şeydir: kendinizi olmadığınız hallerde görme süreci.”

Chuck Klosterman

 

“Bu dünyada ne yapabileceğimi soruyorsanız, bir sanatçı olarak cevabım: Yüksek sesle yaşamak için varım.”

Émile Zola

 

“Sanat, dünyadaki tek ciddi şeydir. Sanatçı ise asla ciddi olmayan tek kişi.”-

“Her ne kadar bir paradoks gibi görünse de, hayat sanatı, sanatın hayatı taklit ettiğinden daha fazla taklit eder.”

“Yoğun duygular ile yapılmış her portre, modelin değil, ressamın portresidir.”

“Sanat, dünyanın en bilinen bireysel üslubudur.”

“Sanat, taklidin bittiği yerde başlar.”

Oscar Wilde

Sanatçılarımız İle Tanışmak İçin Tıklayınız..

“Bir ressama eserini anlamını veya bir şaire şiirinin anlamını sorabilirsiniz. Ancak bu amacı hüsrana uğratır. Bu cevaplar ancak bireysel arayış sonucu anlam kazanır.”

Rick Riordan

 

“Sanat, evden çıkmadan evden kaçmanın tek yoludur.”

Twyla Tharp

“Yaratıcılık, hata yapmanıza izin vermenizdir. Sanat bu hataların hangilerinin korunacağını bilmektir.”

Scott Adams

 

“Gerçekler yüzünden ölmemek için sanata sahibiz.”

“Sanat, hayatın gerçek vazifesidir.”

Friedrich Nietzsche

 

“Fotoğraf, bir sırrın sırrıdır. Size daha çok anlattıkça, daha az bilirsiniz.”

Diane Arbus

 

“Fotoğraf çekmek anlık bir reaksiyondur, resmetmek ise meditasyondur.”

Henri Cartier-Bresson

 

“Duygulardan yoksun bir fotoğraf, şekersiz çikolatalı pastaya benzer. Kusacak gibi hissedersiniz.”

Laurie Halse Anderson

 

“Doğa, hayaletli bir evdir – ancak sanat – hayaletli olmaya çalışan bir evdir.

Emily Dickinson

 

“Hayatımı sanata verdiğimi söylemeyi sevmiyorum. Onun yerine sanat bana hayatımı verdi demeyi tercih ediyorum.”

Frank Stella

 

“Hayat, kimi zaman ruhunuzu yorar ve ezer, bu durumlarda sanat ruhunuzu güçlendirir.”

Stella Adler

 

“Sanat, rahatsız olanı rahatlatıp, rahatı yerinde olanı rahatsız etmelidir.”

Cesar A. Cruz

 

Sanat Eserlerini Ziyaret Etmek Tıklayınız..

 

“Sanatı ve özgürlüğün şerefine içiyorum. Bu harika serüvenin hiçbir zaman bitmemesi dileğiyle…”

Jason Mraz

 

“Sanat, birşeyi yoktan var edip, satmaktır.”

Frank Zappa

 

“Modern resimler kadınlara benzer, eğer anlamaya çalışırsanız asla keyfine varamazsınız.”

Freddie Mercury

 

“Yaşamı perili bir eve benzetirsek, sanat, gıcırdamayan tek merdiven basamağıdır.”

Tom Robbins

 

“Yeryüzü sanattır, fotoğrafçı ise şahittir.”

Yann Arthus-Bertrand

 

“Sanatçının görevi soru sormaktır, cevaplamak değil.”

Anton Çehov

 

“Sanatta, aynı aşkta olduğu gibi, iç güdü yeterlidir.”

Anatole France

 

“Resim, düşüncenin sessizliği ve müziğin görüntüsüdür.”

Orhan Pamuk

 

“Renk, ruhu derinden etkileyen bir güçtür.”

Wassily Kandinsky

 

“Sanatta şart yoktur çünkü sanat özgürdür.”

Wassily Kandinsky

 

“Her aptal resim yapabilir ama satabilmek akıllı olmak gerekir.”

Samuel Butler

 

“Sanat, kalbin edebiyatıdır.”

Elliot Eisner

 

“Sanat, ya taklittir ya devrimdir.”

“Sanat doğadan çıkarılan bir soyuttur.”

“Sanat = bireyselliğin çılgınca arayışı.”

Paul Gauguin

 

“Yaşamanın bir parçası olarak sanata merak duyuyorum, yaşamımı idame ettirmek için değil.”

Robert Henri

 

“Renk bir zevk ve duygu işidir.”

Edouard Manet

 

“Bir resim, bir Tanrı’nın gölgesine sahip olduğu zaman tamamlanır.”

Rembrandt van Rijn

 

Sanatçılarımız İle Tanışmak İçin Tıklayınız..

 

“Sanat eseri güzel olmak zorunda değildir. Anlamlı olmalıdır.”

Duane Hanson

 

“Bir tablonun zaman ve onarmalar yüzünden başına gelebilecek cilalara, pisliklere ve bütün namussuzluklara dayanacak güçte olması gerekir.”

“Bir manzara resmiyse içinde gezip dolaşmak, bir kadın resmiyse sırtını okşamak isteğini uyandıran tabloları severim. Bununla birlikte doğanın yansılamasının durması gerektiği bir nokta vardır.

Pierre Auguste Renoir”

 

“Sanat, ruhunuz size seslenmesi ve sizin cevaplamanızdır.”

Terri Guillemets

 

“Sanat, tanrı ile ressamın ortak eseridir ve sanatçı ne kadar az pay sahibiyse, o kadar iyidir.”

André Gide

 

“Bir sanat eseri asla tamamlanmaz. Daha önceden sorulan bir soruyu cevaplar ve yeni bir soru sorar.”

Robert Engman

 

“Sanat ve şiirde karakter herşeydir.”

Johann Wolfgang von Goethe

 

“Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.”

“Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.”

“Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.”

“Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır.”

“Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.”

“Sanat ne kadar uzun tanrım, hayat ne kadar kısa.”

Johann Wolfgang von Goethe

 

“Hiçbir sanatçı kendi zamanının ötesinde değildir. O kendi zamanındadır, sadece diğerleri geriden gelmektedir.”

Martha Graham

 

“Ya bir sanatçı olacağım, ya bir hiç!”

Eugene O’Neill

 

“Sanat, tıpkı ahlak gibi, bir noktada çizgiyi çekmekten ibarettir.”

G.K. Chesterton

 

“Sevdiğiniz şeyi resmedin ve mutlu ölün.”

Henry Miller

 

“Resimler çoğu zaman suçsuzdur ve genelde işlemedikleri suçlar ile çerçevelenmişlerdir. Bazıları duvardaki delikleri kapattığı gibi bazıları ise hayatlarımızdaki delikleri kapatırlar. Bazıları cüzdanımızda delik açar, bazıları kalbimizde…”

Marilyn Manson

 

“Suçlu bir bilinç, itiraf etmeye ihtiyaç duyar. Sanat eseri, bir itiraftır.”

“Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.”

“Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.”

Albert Camus

 

“Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.”

Aristofanes

 

“Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.”

August Everding

 

“Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.”

Avner Ziss

 

“Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.”

Brullof

 

“Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.”

Büyük Friedrich

 

“Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir.”

“Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.”

“Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir. O, ancak ruhun dışarıya vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır.”

G. Benite

 

Sanat Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız..

 

“Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.”

“Bir şeyler görürsün ve ne için diye sorarsın ben ise olmayanın hayalini kurar ve neden olmasın derim.”

“Sanat, doğaya eklenmiş insandır.”

Francis Bacon

 

“Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.”

Henri-Frederic Amiel

 

“Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür.”

Georg Ebers

 

“Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.”

Hipokrat

 

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.”

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.”

Honere De Balzac

 

“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”

İbn-i Sina

 

“Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.”

Jean Marie Guyau

 

“Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.”

“Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.”

“Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.”

John Heinrich Fussli

 

“Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.”

Kari Kraus

 

“Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.”

Lord Aubery

 

“Fikirler tek başına sanat eseri olabilir; er ya da geç bir şekle bürünecek bir gelişim zincirininiçindedirler. Tüm fikirlerin fizikselleştirilmesi gerekmiyor.”

Sol LeWitt

 

“Sanatın kitlelerden kopuk, küçük bir zümreye seslenir olması büyük bir tehlikedir. “

Leo Tolstoy

 

“Sanat daima baskının sonucudur. Onu, ne kadar serbestse o kadar yukarılara yükselir sanmak, uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip olduğunu sanmaktır.”

André Gide

 

“Ben resim yapinca okyanus kükrer. Öbürleri sadece küvette oyuncak gemi yüzdürür. “

Salvador Dali

 

“Bir şey çirkinse gerçekten onu görmüyorsunuzdur.”

Henri Matisse

 

“Batı’da sanatçı kendini göstermeye, Doğu’da sanatçı kaybolmaya çalışır.”

Asghar Farhadi

 

“Ben renkleri; şiirleri şekillendiren kelimeler, müziği şekillendiren notalar gibi kullanmaya çalışıyorum.”

Rene Magritte

 

“İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

 

“Resim sanatının temeli, tarih öncesi çağlardan beri neredeyse hiç değişmedi. Insanla dünyayı birlēştiriyor, sihirle hayat buluyor.”

Keith Haring

 

“Ben bu masayı değil, masanın bende yarattığı duyğuyu çiziyorum”

Henri Matisse

 

“Bir kafaya, onun parçaları olan gözler, burun veağzı istediğiniz şekilde yerleştirebilirsîniz. Kafa, kafa olarakkalmaya devameder”

Pablo Picasso

 

Sanatçılarımız İle Tanışmak İçin Tıklayınız..

 

“Öyle bir yeteneğim var ki, giriştiğim hiçbir iş, ne kadar büyük olursa olsun, cesaretimin üstesinden gelemedi.”

Peter Paul Rubens

 

“Önce kuralları tam bir profesyonel gibi öğrenin. Sonra onları bir sanatçı gibi kırın.”

Pablo Picasso

 

“Sanatta üç eylem vardır; görmek gözün işidir, gözlemek zihnin işidir, ruhun işi ise seyre dalmaktır; bu üç işlemi yerine getiren kişi, sanat alanına girmiş demektir.”

Emile Bernard

 

“Hayatın anlamı yeteneğinizi bulmak; amacı isetonu başkalarına sunmaktır.”

Pablo Picasso

 

“Gerçekten yaratıcı bir ressam için bir gül boyamaktan daha zor bir şey yoktur, çünkü bunu yapmadan önce boyalı olan tüm gülleri unutabilmek vardır.”

Henri Matisse

 

“Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu.”

Leonardo Da Vinci

 

“Sanat, rahatsız olanı rahatlatıp, rahatı yerinde olanı rahatsız etmelidir.”

Cesar A. Cruz

 

“Yaratıcılık, hata yapmanıza izin vermenizdir. Sanat bu hataların hangilerinin korunacağını bilmektir.”

Scott Adams

 

“Soyut sanat diye birşey yoktur. Her zaman bilinen bir şeyle başlamak zorundasınız. Sonradan gerçekliğin tüm izlerini silebilirsiniz?

Pablo Picasso