Resim Fiyatlandırması Nasıl Yapılır?

Resim Fiyatlandırması Nasıl Yapılır? Yada Ressamlar Tablo Fiyatlandırmalarını Nasıl Yapmalı?

Çevremizde resim satışının yapıldığı galeri, kurum, şirketlerin dışında sanatçılarında bireysel satışlarla piyasa içinde yer edinmeye çalıştığını görürüz. Profesyonel yapıların dışında sanatçıların resimlerine ait fiyatlandırmalarda zorlandığı hatta genç sanatçı yada sanatçı adaylarının büyük bir yanlışa düştüğü görülmektedir. Bu durum zaman içinde kendilerine büyük zararlar verse de yolun başında ne yapacaklarını bilemedikleri için aşağıda maddeler halinde temel kuralları belirlemeye çalıştık.


Temel Satış Kuralları

1- Kendini Tanıma:

Genellikle sanat öğrencileri eğitim süreçlerinin sonuna geldiklerinde yada sanat ile ilgili kurslar alan kişiler bu süreci tamamladıklarında kendilerini bir anda çok başarılı, gelecek vadeden bir sanatçı olarak görürler. Aslında bu yaptıkları en büyük yanlışlardan biridir. Hiç kimse gelecekte ne olacağı belli olmayan genç bir sanatçı yada sanatçı adayının resmine büyük paralar vererek satın almaz. Her ne kadar genç sanatçı yada sanatçı adayı kendini çok önemli bir sanatçı olarak görse de gerçekler hiç de öyle değildir. O sebeple gençlerin kendilerini tanımaları, resim satışlarında daha mütevazi davranış içinde olmaları gerekir.

2- Resimle Kurulan Duygusal İlişkiye dayalı Fiyat Belirleme.

Genç sanatçıların en büyük yanlışlarından biri yaptığı resimle duygusal bir ilişki içinde olmasıdır. Genellikle genç sanatçılar yaptıkları resimleri dünyanın en önemli eseri gibi görüp severler ve buna bağlı olarak da gereğinden fazla fiyat belirleyerek uzun vadede kendilerini zor bir sürecin içine sokarlar. Bu bir hatadır ve genç sanatçıların bundan kaçınmaları gerekir. Resimle kurulan duygusal ilişki ile fiyat belirlemek yanlıştır. Genç bir sanatçının eserini sevmesi, onunla övünmesi doğaldır ama bu eser satışa sunulduğunda kendi gerçeğini bilerek hareket etmelidir. Aksi takdirde eser izleyici yada satın alacak olan kişi tarafından ciddiye alınmaz. Bu durumda sanatçının empati kurarak kendine şu soruyu soruyu sorması gerekir.  “Acaba bu resmi tanımadığım biri yapsa, ben o fiyatı bu resme verirmiydim?” Şu bir gerçektir ki resim üretiminde ki duygusallığın satış gerçeği ile hiç bir alakası yoktur. Satış gerçeği farklıdır ve piyasa bunu kendi kurallarına göre yavaş yavaş belirler.

3- Fiyatlarını Artışı İçin Ne Yapmak Lazım?

Genç bir sanatçı daha yolun başında olduğu için öncelikle sanat piyasasını iyi takip etmeli müze, galeri, fuar, bienal gibi yerlerde çokça eser görmeli, sanatla ilgili yazılan eleştiri ve teorik yazıları okuyarak kendini geliştirmelidir. Çalışmayı bir disiplin haline getirerek süreli eser üretmeli, desen çizmeli, eskiz yapmalıdır. Görünürlük genç bir sanatçı için çok önemlidir o sebeple genç sanatçılar kendi kişisel sergilerinin yanı sıra nitelikli gurup sergilerinde, bienallerde, fuarlarda yer almaya çalışmalıdır. Tüm bunların yanı sıra online satış platformlarında yer alıp kendi sosyal medyasını iyi kullanmalıdır.

4- Abartılı Övgüden Kaçınmak Gerekir:

İnsanın doğasında sevilme ve beğenilme vardır. Bu durum sanatçılarda daha abartılı bir isteğe dönüşür ve genelliklede genç sanatçılar aile bireylerinden, akrabalarından, arkadaşlarından, tanıdıklarından övgü alırlar. Bir çeşit motivasyona dayalı bu övgülere kanmamak gerekir. Bu tür övgülerle kendini önemli bir sanatçı olarak görenler kendi kişisel gelişimlerine darbe vurmuş olurlar. Önemli yada değerli olan sanat otoritelerinin yada tanımayan kişilerin övgüsünü almaktır.

5- Resim Satış Fiyatı Nasıl Belirlenmeli.

Resim satışında doğru fiyatlandırma çok önemlidir. Genç sanatçıların bu konuda orta kuşak yada usta sanatçıların ne yaptığına dikkat ederek hareket etmesi önemlidir. Duygusal davranışlardan kaçınıp yaptıkları eserin sanat normlarına ne kadar uyduğunu görmeleri, kendi düzeylerine, kullandıkları malzemelerin kalitelerine, öz geçmişlerine, görünürlük düzeylerine bakmalıdırlar. Herhangi bir kursu yeni bitirmiş yada üniversiteden yeni mezun olmuş yada daha işin başında olan sanatçıların belirli bir seviyeye gelmiş sanatçılarla aynı fiyat düzeyinde olması olanaksızdır. o sebeple kendi gerçeklerini görerek fiyatlarını belirlemeleri gerekir. Eğer bir sanatçı adayı ilk kez satış yapacaksa yaptığı resmin, harcadığı zamanın maliyetinin üzerine küçük bir kar marjı koymasında kendisi için yarar vardır. Burada kazançtan daha önemli olan tanınmaktır. İlk etapta bu rakamların oranı küçük olsa da bundan rahatsız olmamak gerekir. Eğer bir galeri ile çalışma olanağı doğmuşsa genç sanatçı fiyatlandırmayı galeriye bırakmalıdır.

6- Sanatçı Ne Yapmalı.

Her hangi bir sanatçı yaptığı resmi beğenerek kafasına göre fiyat belirlemesi yanlış olur. Kendi durumuna bakarak piyasa yapısını da gözeterek bu fiyatı belirlemelidir. Sanat piyasası spekülasyona dayalı satışların yapıldığı bilinmektedir ama bu tür satış işine girenlerin uzun vadede eserlerinin değer kaybettiği bilinen bir gerçektir. Peki bu halde sanatçı ne yapmalıdır? Bir sanat eserinin güzel olması eser fiyatının belirlenmesi için yeterli değildir. Sanatçının eğitimi ve kariyerinin yanı sıra sosyal hayatı, üretim sürecinde ki sürekliliği, ortaya çıkardığı eserlerin sanatsal normlara uygunluğu, kullandığı malzemelerin kalitesi, kendi disipli dışında başka dallarda ortaya çıkardığı eserler, yer aldığı grup sergileri, bienaller, fuarlar, uluslararası projeler, hakkında yazılan yazılar, katıldığı müsafir sanatçı programları ve çalıştaylar bu sanatçının eser fiyatlarını belirlemekte gerekli olan önemli parametrelerdir. Kısacası eserinizin değerli olabilmesi için öncelikle yaptıklarınız ve yaşam biçiminizle kendinizin değerli olması ve bir tarzınızın olması gerekir. Kendine ait bir tarzı, artistik dili olmayan bir sanatçının var olması mümkün değildir.

İAAF ONLİNE Istanbul Sanat ve Antika Fuarına bağlı 365 gün 7/24 çalışan satış ve sergileme sitesidir. türkiyenin en büyük sanat organizasyonlarından biri olan IAAF Lütfü Kırdar ve Istanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği fiziki fuarın yanı sıra yıl içinde farklı disiplinlerden sanat eserlerini Internet üzerinden ilgilenen insanlara ulaştırma çabası içindedir. Site girişi sürekli artış gösteren IAAF Online gelişerek büyüdüğü bu süreçte sanatçılarımızın görünürlüğüne katkıda bulunup onların tanıtımını ve eser satışlarını yapmaktadır. Online sanatçı sayfaları, online sergiler, sanatla ilgili teorik yazılar, güncel haberler dışında sanatçılara danışmanlık hizmeti de veren IAAF siz sanatçılarımızın devamlı olarak yanında olmaya, sanat hayatımıza pozitif katkılar vermeye devam edecektir.