Cart

Cart

Zeynep DURSUN

18 Temmuz 1995’te Ankara’da doğdu. Ankara, Ufuk Arslan Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra Bilge Adam Akademi’de Grafik ve Web Tasarım eğitimi aldı. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 14 karma sergide yer aldı. Wonderland Eurasia projesinde duvar resimleri yapmıştır.

Katıldığı Sergiler

14 karma sergide yer aldı. Bazıları; Cermodern “Bakış, zaman, zemin”, “Bodoslama”, “Güdü”, “4-3-2”, “Volume2″dir. Son olarak “Başlangıç” ve “Göğe Bakalım” sergilerinde yer aldı.

Sanatçı Manifestosu

Rastlantısal olayları gözlem içerisinde, bizi, onları başlatmaya sebep olan nedenleri,
görüngünün ortaya çıktığı ilk anı tetikleyen-sıklıkla yıllar önce oluşmuş olaylardır. Çocuklukta
izlenen olaylar travma sonucu yıl içerisinde az ya da çok ağır belirtiler gösterir. Biçimden içeriğe giden sanatçı, eserlerinde çocukluktan bilinçaltımıza yerleşen kısmi felçleri anlatmaktadır. Bireyin histeri anında kendi düşsel karantinasını vurgulayarak, her bireyin kendi toplumsallaşma süreci boyunca kendi bedeninde içselleştirdiği nesnel varoluş koşullarını, o birey için kalıcı ve aktarılabilir habitus’ unu oluşturmaktadır. “ Histeri patolojik bir fenomen değildir ve her bakımdan üstün bir ifade aracı olarak düşünülebilir”. Duyguların uyarılmasının normal süreçte deşarj edildiği devinimsel eylemler sanki yararsızlarmış gibi düzenlenir ve eşgüdümlenir. Zihin fikir üretmeye başlar ve o denli canlıdır ki arkalarında bellekte hiçbir iz bırakmazlar. Çağrışımların nasıl ortaya çıktığını belirlemek olanaksızdır.
Sanatçı, bireyin kendi karantinasından çıkış anındaki biçimsel ve içerik anlamda izleyiciye sancılı sürece tanıklık etme olanağı sunmaktadır.

EnglishTurkish