Cart

Cart

Tülin ONAT

1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967’den itibaren yurt dışında ve müzelerde inceleme ve çalışmalar yaptı. Bunlardan en önemlileri 1970’de Paris Louvre Müzesinde Ingres’den yaptığı “The Turkish Bath” ve 1971’de Andrea Mantegna’dan yaptığı “Carvary” kopyalarıdır. 1973’de Avusturya Hükümet bursuyla Salzburg yaz akademisine gitti. 1987’de Hasan Yelmen’le birlikte Derimod Kültür Merkezi’ni kurdu ve birçok serginin tasarımını üstlendi.  Plastik sanatlar adına o günlerde Türkiye için çok önemli çalışmalar yapıldı. İlk kez sanatçıların sergileriyle birlikte kitap ve kataloglarını hazırladı. Retrospektif  sergiler düzenledi.

Onat öğretim görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi’nden, 1983 yılında “Sanatta Yeterlik” aldı. 1990’da doçent, 2000’de profesör oldu.

1970’lerde figüratif çalışmalar üretmiştir. O yıllarda ülkenin yaşadığı sosyal olaylar resimlerinde anlatımın da ağırlık kazanmasına neden olmuştur. 1980’lerin başlarında “Kadın” konusunun işlendiği yapıtları daha sonraki biçimsel çalışmalarının habercisi niteliğindedir. İlk kez kullanılan şekilli tuvaller, soyutlanmış biçimlerin tekrarı ve tekrardan doğan ritim. Bu yıllarda resimlerindeki değişim hızla artarken mekan sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylemlerini birlikte getirmiştir. Bu tarihlerde yaptığı mekanda köşeyi kaplayan “Galaksi” adlı yapıtı (1988, Derimod Kültür Merkezi) ilk kez tuvalin yerde de duvarla birlikte düzenlenebileceğini gösterdi ve çok ilgi çekti. Daha sonra yerde ve duvarda sergilediği kalın tuvalleri (Nesne Tuvaller, Büyük Sergi, İRHM ve ARHM 1990) ile resmin mekanla birlikte düşünülebileceğini gündeme getirdi. Tülin Onat’ın  duvar yalnızca taşıyıcı eleman değil resmin bir parçasıdır söylemi tüm sergilerinde kendini açıkça dile getirir.

 

Yurt içinde ve yurt dışında, pek çok grup ve karma sergiye katılmıştır. Resimleri özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır.

Resimlerinde önem verdiği derinlik, rengin etkisi ile yaratılan, 3. boyut, dokunma arzusu uyandıran, kabarık doku son resimlerinde iyice abartılmıştır. Tuvallerindeki soyut boyut, keserek delerek çıkartarak somuta geçmiş ve gerçek 3. boyut yaratılmıştır. Böylece kesik tuvaller ortaya çıkmıştır.

Tülin Onat 200’ün üzerinde karma ve grup sergisine katılmıştır.

Kişisel Sergileri

1980 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1981 Resim ve Heykel Müzesi, İzmir
1981 Turkuvaz Sanat Galerisi, Ankara
1981 100. Yıl Sanat Galerisi, Tekirdağ
1983 Galeri Baraz, İstanbul
1983 Caddebostan Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara
1984 Atatürk Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi, İstanbul
1984 Sabancı Holding Kültür Sitesi, Adana
1985 Akbank Sanat Galerisi, Bursa
1985 Akbank Sanat Galerisi, Eskişehir
1987 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1991 Mine Sanat Galerisi, İstanbul
1992 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul
1993 Kemal Satır Sanat Galerisi, Adana
1993 Galeri Zon, Ankara
1993 Galeri B, İstanbul
1995 Kunst Raum, Berlin
1996 Derimod Kültür Merkezi, İstanbul
1997 Emlak Sanat Galerisi, Ankara
1999 Pi Artworks, İstanbul (Antikaos)
2001 İş Bankası, İstanbul (Plastik Rüzgar Gülü)
2002 Pi Artworks, İstanbul (Adak Ağacı)
2007 “Sınırsız I” Aldimo Sanat Galerisi, Bodrum
2007 “Sınırsız II” Aldimo Sanat Galerisi, İzmir
2007 “Adak Ağacı III” The Marmara PERA Gallery
2008 ”Art Arda” Mine Sanat Galerisi
2009 ”Döngü” Contempopary’09, Galeri Art&Life
2011 ”Tırtılın Sonu” Kare Sanat Galerisi
2012 ”Hayal-Et” Astoria
2013 ”Parçalı Bulutlu” Merhart Galeri
2015 ”Döngüsel Zaman” İdil Galeri, İstanbul
2016 ‘Döngü’ , Nasyonel Müze, Tiran
2017 ‘Oyun Biiti (Bir Gezi Tanıklığı)’ Piramit Sanat, İstanbul
2018 ‘ Seçilen’, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul
Yurt Dışında Katıldığı Sergiler

 1973 Sommer Academi Sergisi, Salzburg
1985 Contemporary Turkish Painting, Barcelona
1990 Marmara Üniversitesi Grup Sergisi, Viyana, Linz
1991 Maramara Üniversitesi Grup Sergisi, Viyana, Salzburg
2011 Turkish Artist in Azerbaycan, Bakü
2012 Turkish Art, Miami Fuarı, Miami
2012 Treffen, Berlin
2013 Baur au Lac, Zürih
2013 Özgür ve 90, Cumhuriyet Sergisi, Berlin
2014 Heidelberger Forum für Kunst, Heidelberger
2014 Kunst Raum, Berlin

Ödüller
1977 II. DYO Sergisi Onur Belgesi
1988 Devlet Resim Heykel Sergisi
1988 Mimar Sinan 400. Anma Yılı Sergisi
1988 Uluslararası Bandırma Kültür ve Turizm Festivali
1989 Güzel İstanbul Sanat Festivali
1989 Günümüz Sanatçıları, İstanbul
1989 Sanatçı bu tarihten sonra hiçbir ödüllü sergiye katılmadı.

 

She graduated at Istanbul State Fine Arts Academy from the Advanced Painting Department. She made reproduction by studying and examining many European museums. Major reproductions were ‘The Turkish Bath’ by Ingres and ‘Carvey’ Andrea Mantegna, which she made both in Louvre Museum in 1970 and 1971. During the year 1973 she was given a scholarship by the Austrian Government to study at the ‘Salzburg Internationale Sommer Academie für Bildende Kunst’.

In 1983 Onat received a “proficiency in art” degree from Marmara University where she was an academician. She became an associate in 1990 and professor in 2000.

In 1987 she established with Hasan Yelmen Derimod Culture Centre and realized retrospective exhibitions and she was the first in Turkey to publish art books and organize retrospective Exhibitions. The artist has delivered figurative works in the 70’s. The social incidents and changes he country has experienced in this era have been reflected in her paintings with the emphasis on the expression. Her thematic paintings in the early 80’s on ‘The Women’ have heralded her figurative works to follow shortly. The canvasses of unconventional forms used for the first time, the repetition of abstract forms and the rhythm emerged from repetition.

The change in her paintings of this era has gained ever-increasing speed while the problematic of location equally reveals simplification and attempts of purification from nostalgia. Her painting titled ‘The Galaxy’ from 1988 that covered the floor of a corner of the Derimod Cultural Centre became the centre of attention and proved for the first time that the canvasses are not necessarily bound for walls. The thick canvasses she later exhibited both on the floor and the wall (‘Canvasses of the object- Big Exhibition – 1990) made a current issue of the fact that the paintings could be considered in line with the location of the exhibition.

‘The wall is not merely a space for displaying art, but is integral part of it’ claims Tülin Onat and underlines this approach in all of her exhibitions.

She has participated in many different group exhibitions in Turkey and abroad, with her works being part of large private collections and museums. The paintings emphasize depth and create with elaborated choice of color a three-dimensional sensation to the point that one is tented to touch the painting – which has been taken to the extreme with the latest ‘nail’ paintings. Taking this concept a logical step further she has worked on the canvas by cutting and drilling wholes, thus turning the illusion of the three dimensionality into reality.

AWARDS

1977 II. DYO Exhibition, Honour Certificate
1988 Exhibition of State Painting and Sculpture
1988 Exhibition of the 400th Anniversary of Mimar Sinan
1988 Bandırma International Culture and Tourism Festival
1989 Artists of today
1989 Beauty of Istanbul Art Activities

After that date she did not attempt any further art competitions

SOLO EXHIBITIONS
1980 State Gallery of Fine Arts
1981 Museum of Painting and Sculpture, Izmir
1981 Turkuvaz Art Gallery, Ankara
1981 100. Yıl Art Gallery, Tekirdag
1983 Gallery Baraz, Istanbul
1984 Kibele Art Gallery, Ankara
1984 Art Gallery of Atatürk Faculty of Education
1985 Akbank Art Gallery, Bursa
1985 Akbank Art Gallery, Eskişehir
1987 State Gallery of Fine Arts
1991 Mine Art Gallery, Istanbul
1992 Kazım Taşkent Art Gallery, Istanbul
1993 Kemal Satır Art Gallery, Adana
1993 Gallery Zon, Ankara
1993 Gallery B, Istanbul
1995 Kunst Raum, Berlin
1996 Derimod Art Center, Istanbul
1997 Emlak Art Gallery, Ankara
1999 Gallery Pi Art, Istanbul
2001 ‘Plastic Wine Rose’ İş Bankası Gallery, Istanbul
2004 ‘Metamorfoz’ Gallery Binyil, Istanbul
2002 Pi Artworks, Istanbul
2007 ‘Sınırsız I’ Aldimo Art Gallery, Bodrum
2007 ‘Sınırsız II’ Aldimo Art Gallery, Bodrum
2007 ‘Dilek Ağacı’ The Marmara Pera Gallery
2008 ‘Art Arda’ Mine Art Gallery
2009 ‘Döngü’ Contemporary09, Gallery Art&Life
2011 ‘Tırtılın Sonu’, Kare Art Gallery
2012 ‘Hayal-Et’, Astoria
2013 ‘Partly-Clouded’, Merhart Gallery
2015 ‘Cyclical Time’ , İdil Gallery, İstanbul
2016 ‘Loop’ , National Art Gallery Of Albenia, Tirana
2017 ‘ Game Over’ , Piramid Art Gallery, İstanbul
2018 ‘Chosen’ , Terakki Foundation Art Gallery, İstanbul

 Internatioal Group Exhibitions

 1973 Sommer Academi Sergisi, Salzburg
1985 Contemporary Turkish Painting, Barcelona
1990 Marmara University Group Exhibition, Viyana, Linz
1991 Maramara University Group Exhibition, Viyana, Salzburg
2011 Turkish Artist in Azerbaijan, Baku
2012 Turkish Art, Miami Fair, Miami
2012 Treffen, Berlin
2013 Baur au Lac, Zürih
2013 Free and 90, Republic Exhibition, Berlin
2014 Heidelberger Forum für Kunst, Heidelberger
2014 Kunst Raum, Berlin

EnglishTurkish