Cart

Cart

Pelin BALKIR

1997- 2001: İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’ nde eğitim aldı./ Erenköy
2001- 2005: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezuniyet.
Prof. Şükrü Aysan yönetiminde serigrafi uygulama atölyesinde eğitim aldı.
2006- 2009: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Resim Bölümü Yüksek Lisans Programı’ nda Prof. Yalçın Karayağız’ ın danışmanlığında lisansüstü eğitim programına başlamış, gravür ve serigrafi uygulama atölyelerinde öğrenim görmüştür.
2009: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü Ana Sanat Dalı Programından Sanatta Soyutlama ve Gerçeklik Kavramlarının Yapıtlar Üzerinde İrdelenmesi adlı tez çalışması ile mezun olmuştur.
KİŞİSEL SERGİLER:
2007: Mine Sanat Galerisi, “2’ ye 1” / İstanbul
2018: Aydın üniversitesi Sanat Galerisi, “İZLENİMLER” /İstanbul
KATILDIĞI SERGİ VE ETKİNLİKLER:
1998: Caddebostan Kültür Merkezi, İAAAGSL Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
1999: Atatürk Kültür Merkezi, İAAAGSL Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2001: Deniz Müzesi, İAAAGSL Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi / İstanbul
2004: MSGSÜ, İpek- Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi / İstanbul
2004: 14. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2004: Esenler Belediyesi, İstanbul Konulu Karma Sergisi / İstanbul
2005: MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu, Resim Bölümü Bahar Şenliği Portreler Etkinliği ve Sergisi / İstanbul
2005:Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademiyası Öğrenci Sempozyumu ve Karma Sergisi/ Bakü
2005: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2005: Tüze Sanat Evi, Devrim Erbil ve Genç Arkadaşları Adlı Karma Resim Sergisi / İstanbul
2005: MSGSÜ, İpek- Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi / İstanbul
2005: 15. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2006: 16. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2007: Caddebostan Kültür Merkezi, Emre Zeytinoğlu ve Grubu, “Yürüyüp Geçtiğimiz Yer” adlı Karma Sergisi / İstanbul
2007: Mine Sanat Galerisi, Kırk Sanatçı Yaz Sergisi / İstanbul
2007: 17. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2008: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2008: Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi, Merkezde Buluşma Adlı Karma Sergisi / İstanbul
2008: 18. Tüyap Artistanbul, Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi Standı / İstanbul
2008:Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi, Yılbaşı Karması Adlı Karma Resim Sergisi/ İstanbul
2009: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2009: Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, Karışık Sergi Adlı Karma Resim Sergisi / İstanbul
2009: 19. Tüyap Artistanbul, 216 Düşünce ve Üretim Alanı Standı / İstanbul
2010: Genç Ustalar / Usta Gençler “Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı”, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi / İstanbul
2010: “Liselim” adlı İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları, 20.yıl sergisi, Tohane-i Amire Binası / İstanbul
2010: “ Buluştuğumuz yer / Where we meet” adlı karma resim, heykel ve seramik sergisi, İstanbul Deniz Müzesi / İstanbul
2013: Türk Kalp Vakfı Yarışmaları Derece alan Eserler Sergisi/ MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu/ İSTANBUL
2016: Hakan Esmer küratörlüğünde “22. Küçük Şeyler” adlı karma resim sergisi. /ESKİŞEHİR
2017: 20×20 sergisi, Paris Galerié Art et Miss-PARİS

KİŞİSEL SERGİLER:
2007: Mine Sanat Galerisi, “2’ ye 1” / İstanbul
2018: Aydın üniversitesi Sanat Galerisi, “İZLENİMLER” /İstanbul
KATILDIĞI SERGİ VE ETKİNLİKLER:
1998: Caddebostan Kültür Merkezi, İAAAGSL Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
1999: Atatürk Kültür Merkezi, İAAAGSL Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2001: Deniz Müzesi, İAAAGSL Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi / İstanbul
2004: MSGSÜ, İpek- Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi / İstanbul
2004: 14. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2004: Esenler Belediyesi, İstanbul Konulu Karma Sergisi / İstanbul
2005: MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu, Resim Bölümü Bahar Şenliği Portreler Etkinliği ve Sergisi / İstanbul
2005:Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademiyası Öğrenci Sempozyumu ve Karma Sergisi/ Bakü
2005: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2005: Tüze Sanat Evi, Devrim Erbil ve Genç Arkadaşları Adlı Karma Resim Sergisi / İstanbul
2005: MSGSÜ, İpek- Ahmet Merey Resim Yarışması Sergisi / İstanbul
2005: 15. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2006: 16. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2007: Caddebostan Kültür Merkezi, Emre Zeytinoğlu ve Grubu, “Yürüyüp Geçtiğimiz Yer” adlı Karma Sergisi / İstanbul
2007: Mine Sanat Galerisi, Kırk Sanatçı Yaz Sergisi / İstanbul
2007: 17. Tüyap Artistanbul, MSGSÜ Resim Bölümü Sergisi / İstanbul
2008: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2008: Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi, Merkezde Buluşma Adlı Karma Sergisi / İstanbul
2008: 18. Tüyap Artistanbul, Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi Standı / İstanbul
2008:Beyoğlu Akademililer Sanat Galerisi, Yılbaşı Karması Adlı Karma Resim Sergisi/ İstanbul
2009: Türk Kalp Vakfı, MSGSÜ Resim Bölümü Yarışmalı Sergisi / İstanbul
2009: Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, Karışık Sergi Adlı Karma Resim Sergisi / İstanbul
2009: 19. Tüyap Artistanbul, 216 Düşünce ve Üretim Alanı Standı / İstanbul
2010: Genç Ustalar / Usta Gençler “Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı”, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi / İstanbul
2010: “Liselim” adlı İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları, 20.yıl sergisi, Tohane-i Amire Binası / İstanbul
2010: “ Buluştuğumuz yer / Where we meet” adlı karma resim, heykel ve seramik sergisi, İstanbul Deniz Müzesi / İstanbul
2013: Türk Kalp Vakfı Yarışmaları Derece alan Eserler Sergisi/ MSGSÜ Osman Hamdi Bey Salonu/ İSTANBUL
2016: Hakan Esmer küratörlüğünde “22. Küçük Şeyler” adlı karma resim sergisi. /ESKİŞEHİR
2017: 20×20 sergisi, Paris Galerié Art et Miss-PARİS

Sanatçı Manifestosu

İzlenimci bir tavırla yapmaya
devam ettiğim peyzajlarımda, insan ve doğa ilişkisine dair çıkarımlar, her zaman için en öncelikli unsur
olmuştur. İnsanlığın başlangıcından beri hiç kopmadan süregelen bu ilişki, doğal olarak benim
çalışmalarımın da esin kaynağı şeklindedir. Bu resimler, ilk akla gelen haliyle doğaya öykünme olarak
değerlendirilebilecek olsa da; ben daha çok özüne dönme yani bir bakıma kendini masaya yatırma durumu
olarak algılıyorum. Resimleri, konusal olarak peyzaj, figür ya da natürmort; biçimsel olarak da somut,
soyutlama ve soyut olarak sınıflamak, çok doğru bir genellemedir. Unutulmaması gereken önemli nokta
ise, resimler, biçimsel açıdan hangi türe girerlerse girsinler doğa çıkışlı oldukları gerçeğinin
değişmeyecek olmasıdır. Sanat eseri üretimi etrafımızdaki şeylerden bağımsız olarak yapılabilen bir şey
olmayıp; tamamen insanın çevresinden alarak içselleştirdiği evrensel bilgiye dayalı bir eylem olarak
gerçekleşir. Sanatçı olsun ya da olmasın aslında herkes bu belleğe sahiptir ama bunu bir yapıta
dönüştürmek için herkesten farklı bir duruş, bir hassasiyet, azim ve tabii ki yatkınlık gereklidir. Doğanın
her detayında var olan mükemmellik, izleyiciyle kurmayı hedeflediğim biçimsel-öyküsel ilişki bakımından
son derece önemlidir. Her sanatçı, ürettiği eserlerde, izleyiciye kendi bakış açısını sunmaya çalışır.
İzleyici ve resimlerim arasında kurulmaya çalışılan bağ; izleyiciyi gördüğü yeni oluşuma katılmaya iten
unsurlar -yapısal ve öyküsel- sayesinde gerçekleşir. Eserleri sorgulama ve düşünmeye iten her unsur,
yapıtın barındırdığı biçimsel faktörlerin şiddetine ve birbirleriyle olan etkileşim gücüne bağlıdır. Bu
noktada doğa karşısındaki insani tutumumuz her ne kadar gizli anlam içeren içsel bir huzur arama nesnesi
gibi görünse de, doğayı çözümlerken onu sanat eseri olarak tanımlamak ya da tasvir etmek, kurgulama
becerisi ve izlenime gereksinim duyar. “İzlenimler” olarak tanımladığım resimlerim, benim gözümden size
sunduğum gerçeklik tasvirleridir. Doğa ve insan ilişkisinin hiç bitmemesi dileğiyle..!