Cart

Cart

Özge ÜRTEKİN

Sanatçı/ İç Mimar/Araştırma Görevlisi
Işık Lisesi’nin ardından DOU Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 2014-16 yıllarında çeşitli Mimarlık Şirketleri’nde çalıştı. 2012 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında MSGSÜ’de İç Mimarlık Ana dalında Doktora Programında kabul edildi. Öğrenimine tez çalışmasıyla devam etmektedir. Aynı zamanda Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ndeki Araştırma Görevlisi kimliğiyle İç Mimarlık alanında ulusal ve uluslararası çeşitli eğitim ve kültür kurumlarında konferanslar vermeyi sürdürmektedir.

Katıldığı Sergiler

La visione de Art Galeri ‘Opportunity’ Sergisi

Sanatçı Manifestosu

Sanatın içinde var olan disiplinler, insandan, toplumdan ve çevreden beslenerek onlardan edindiklerini yaratıcılıkla harmanlayarak ortaya bir eylem koyar. Her disiplin bağımsız gibi görünse de insanı temel alan diğer disiplinlerden etkilenir ve bu şekilde kendini geliştirir. Ortak değerlere ve etkileşime sahip dans ve mimarinin kendine özgü dili ve disiplini vardır; ancak birbirlerini beslemekte, desteklemekte ve geliştirmektedir. Yapılan çalışmalarda, insanla birebir iletişime geçen dans disiplininde mekanın yeri konusu üzerine yoğunlaşılmıştır.