Naz Işıksoy 1995 yılında Bursa’da doğdu.
2013 de Bursa Ayhan İnce resim atölyesinde temel sanat eğitimi aldı.
2019 yılında Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Moda Tasarım Bölümü’nden onur belgesi ile mezun oldu. Kariyerine resim ağırlıklı olarak, multi disipliner devam etmektedir.
Bilgi Üniversitesi işbirliğinde Santral Istanbul’da ‘SIMULATION’ koleksiyonu ile giyilebilir sanat adı altında kişisel defilesini gerçekleştirmiştir. İstanbul Barosu Hukuk Enstitüsü beraberliğinde, 18 Mart Kadın Hakları üzerine resim sergisinde 100x120cm’lik çalışması sergilenmiştir. Güncel olarak sanatçı 20-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Uluslararası Çağdaş Brüksel Sanat Fuarı 2020’ çağdaş fuarına, contemporary artist statüsünde katılım sağlamaktadır. Sanatçı, birçok ulusal ve karma sergilerde yer almıştır. Sanatçı atölye sürecini yarı Bodrum, Gümüşlük’te uygularken ağırlıklı olarak İstanbul’daki atölyesinde yaşamını sürdürmektedir.

Naz Işıksoy, çalışmalarında genellikle paranormal, varoluş psikanalizi ve erotizmi ilham alıyor. Bu kuramlar altında kendi benliğinin deformasyonlarını oluştururken ve yansıtırken gerçek ile soyut kavramların ayrımını sorgulamayı sağladığını vurguluyor. Multi disipliner çalışan bir sanatçıdır. Eğitimini almış olduğu tasarım ve doku kuramını, digital, canvas ve alternatif çeşitli tabanlar üzerinde çalışmalarda uyarlamaktadır. Kullanılan materyallerin seçiminde özgür, limitsiz ve kontrolsüz olunması, karakter dilini oluştururken bireyselleşmeye olanak sağlıyor.
Naz Işıksoy konusunu “varoluş ve süregelen diğer benlik” diyalektiğinden alır. İnsanoğlunun yaradılışında olan alt-ego da barınan diğer benlik ve yüzleşmenin bu özelliğini keşfeden sanatçı çalışmalarına konu etmiştir. Çalışmaları için insanın sadece doku ve renkler aracılığı ile iç benliğini açığa çıkartarak, bir insanın bilinçaltının bambaşka formlara sokulabilmesi ilgisini çekiyor.Malzemelerin sınıflandırılmaması ‘kontrollü delilik’ mottosuna doğru orantıda ilerliyor.