Cart

Cart

İsmail Ceyhun HELVACI

Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel sanatlar eğitiminde tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sanatta Yeterlilik çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından itibaren Akademisyenlik görevini sürdürmektedir.

Barselona, Brüksel, Roma ve Floransa’da sanat çalışmaları üzerine akademik araştırmalarda bulunmuştur. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda sergi ve sanat fuarında yer alan sanatçının 9 kişisel sergisi bulunmaktadır. Boston, Tokyo, Kiev, Varşova, Nahçıvan, Tiran ve Tebriz şehirlerinde eserleri sergilenmiştir. Sanatçının özel kurum ve kuruluşlarda eserleri mevcuttur.

Çalışmalarında modernizmdeki primitif karmaşaların bireylerin üzerindeki olumsuzluklarını konu almıştır. 2010 yılından itibaren bu kavramların sosyo kültürel faktörleri üzerinde üretimler yapmayı hedeflemiş böylece çalışmalarını ‘FÜG’ ve ‘DISSOSIYATIVE FÜG’ temalarında birleştirmiştir.

2016 yılından itibaren ise tüketim ve yoketme güdüsü hedefinde küreselleşen fikirlerden çıkan günümüz savaşlarının gelecek nesiller üzerindeki dolaylı değişimler teması ile çalışmış, bu eserleri ve metinleri ‘KID WARS’ ile ‘ATMOSPHERE’ serilerinde birleştirmiştir.

Son dönem resimlerinde conceptualism önemli ölçüde farkındalık oluşturmuş ve ‘three variations of one emotion’ isimli konseptler oluşturmuştur. ‘TRYPTIQUE SERIES’ de sergilenen bu eserler diğer iki seri çalışmalarının yanında yerini almıştır.

 

Mr. Helvacı completed his undergraduate education at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education and hold his master’s degree from Gazi University, Institute of Educational Sciences, Fine Arts Education. He continues his Doctor of Fine Arts studies at Gazi University Faculty of Fine Arts. He has been working as an academic since 2010.

He conducted academic research on art studies in Barcelona, ​​Brussels, Rome and Florence. The artist, who took part in many national and international exhibitions and art fairs, has 9 personal exhibitions. His works have been exhibited in the cities of Boston, Tokyo, Kiev, Warsaw, Nakhchivan, Tirana and Tabriz. The artist has works in private institutions and organizations.

In his works, he focused on the negativity of primitive complexes in modernism on individuals. Since 2010, Mr. Helvacı has aimed to produce on the socio-cultural factors of these concepts, thus combining his works under the themes of “FÜG” and “DISSOSIYATIVE FÜG”.

Since 2016, the artist has worked with the theme of the indirect changes on the future generations of today’s wars that emerged from globalizing ideas in the goal of consumption and destruction, and combined these works and texts in ‘KID WARS’ and ‘ATMOSPHERE’ series.

Conceptualism has created a significant awareness in his recent paintings and has created concepts named “three variations of one emotion”. These works exhibited in “TRYPTIQUE SERIES” hold their place alongside the other two series works.