1957 Çamlıca’da doğdu.

1974-1975 Balıkesir Necati Bey İlköğretmen Okulu.

1977-1978 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü.

1978-1986 Yozgat, Balıkesir, Tatvan, Antakya ve İstanbul’ da Resim-İş Öğretmeni.

1985-1986 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Lisans Tamamlama

1991-1994 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü Yüksek Lisans.

1994-1996 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sanatta Yeterlilik.

1994-1995 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi.

1995-2005 A. İ. B. Ü. Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü Yrd. Dr.

2005-2006 A. İ. B. Ü. Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü Doç. Dr.

2009- Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Dr. Ünvanı.

2005-2011 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi.

İDARİ GÖREVLER

2004-2005 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi AD.Bölüm Başkanı.

2005-2009 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı.

2005-2013 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölüm Başkanı

2010-2013 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı.

2013-2017 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi.

SERGİLER

Kişisel Sergiler

1991  (15-30 Mayıs), Camaltı Resimleri Sergisi, Antakya Kültür Merkezi/Antakya.

2003  (23 Aralık – 4 Ocak) Tahta Baskı Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/Edirne.

2003  (11 Ocak – 31Ocak) Tahta Baskı Sergisi, SASAV Sanat Galerisi/ İstanbul.

2003  (1 Nisan – 30 Nisan)  Baskıresim Sergisi, Abant Oteli Sanat Galerisi/Bolu.

2007  (16 Kasım – 30 Kasım) Kolaj Sergisi, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi /Bursa.

2008  ( 28 Ocak -15 Şubat) Kolaj Sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi/İstanbul.

2009  (26 Kasım -19 Aralık) Kolaj Sergisi, BAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Galerisi/ Balıkesir.

2016 (12 Nisan-6 Mayıs 2016 İş-Sanat Galerisi) İzmir/ Konak

Karma Sergiler

1995 Öteki İçin, UPSD Sergi Salonu/ İstanbul.

1997 Devlet Resim Heykel Sergisi/ Ankara.

1998 Devlet Resim Heykel Sergisi/Ankara.

2000 Devlet Resim Heykel Sergisi/ Ankara.

2000 Öğretim Elemanları Sergisi, A. İ. B. Ü.  İzzet Baysal Günleri/ Bolu.

2000 Suluboya Resim Sergisi, Plastik Sanatlar Derneği/ İstanbul.

2001 Ex-Libris Derneği Sergisi/ Ankara.

2001 Prof. Basri Erdem Baskıresim Koleksiyonu Sergisi/ Bolu.

2002 Öğretim Elemanları Sergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Günleri /Bolu

2002 Ausstellung Ludwing Van Beethoven, Bon/ Almanya.

2002 Prof. Basri Erdem Baskı Resim Koleksiyonu Sergisi, Mersin Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi/Mersin.

2003 Bolu Görsel Sanatlar Derneği Grup Sergisi/ Bolu.

2003  (8 Mart) Karma Resim Heykel Sergisi, SASAV Sanat Galerisi/ İstanbul.

2003 64. Devlet Resim Heykel Özgün Baskı Resim Sergisi/ Ankara.

2003 Öğretim Elemanları Sergisi, A. İ. B. Ü. İzzet Baysal Günleri/Bolu.

2007 Özgün Baskı Türk Sanatçıları Sergisi. Devrim Erbil Müzesi/ Balıkesir.

2007 Balıkesir Üniversitesi G. S.F. Öğretim Elemanları Sergisi/ Balıkesir.

2007  (Ekim) MÜGSF “50.Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi/İstanbul

2007 Balıkesir Üniversitesi G. S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, GSF Sanat Galerisi /Balıkesir.

2007 Balıkesirli Sanatçılar Resim Sergisi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi/ Balıkesir

2007 Sofya 6.Lessedra Mini Print Annual/ Bulgaristan

2008- (28 Ocak-15 Şubat) Kolaj sergisi Ziraat Bankası Tünel Sanat Salerisi/İstanbuL

2008 (26 Kasım 19 Aralık) Kolaj sergisi BAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi/Balıkesir

2009 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Resim ve Baskıresim Sergisi

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi/ Bursa.

2009 UEK, Büyük Buluşma 2,Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları

Resim ve Özgün Baskı Sergisi/Muğla

2009 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Resim ve Baskıresim Sergisi

Arkeoloji Müzesi/ Antalya.

2010 Ankara; ÜAK-Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Gazi Üniversitesi “Büyük Buluşma 2010” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri

Öğretim Elemanları Sergisi/ Ankara

2010 ÜAK –Sanat Dalları Eğitim Konseyi Işık Üniversitesi “Büyük Buluşma 2010”Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları II. Sergisi/

İstanbul.

2011BAÜ. GSF Öğretim Elemanları Sergisi, Işık Üniversitesi. GSF Sergi Salonu/ İstanbul

2011  (11-15 Ekim) Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarım ve Grafik Sanatlar Çalıştayı  Segisi / Kütahya.

2011 I. Uluslararası İzmir Sanat Bienali Karma Sergi, İzmir

2011 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Balıkesir Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi/Ankara.

2011 UAK Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Büyük Buluşma “ /Sakarya

2012 Türkiye’ de  Baskıresme Bakmak, Baskıersim Sergisi. Işık Üniversitesi Maslak/İstanbul

2013 (8 Kasım-7 Aralık) UEK “Büyük Buluşma 2012”Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim     Elemanları Sergisi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/ Kocaeli.

2012 Balıkesir Belediyesi Sanat Galerisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi/Balıkesir.

2012-(29 Mart-12 Nisan) BEFRESİM-Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Mezunları Sergisi/İzmir

2012 Grafikan (30 Nisan-4 Mayıs) Uluslararası Grafik Sanatlar Çalıştayı Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/ Konya

2012 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi“ Sanat Şiddeti Sorguluyor” Karma Resim Sergisi/ İstanbul

2013 Işık Üniversitesi 9 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Kadın Sanatçılar-Resim Heykel Baskıresim ve Seramik Sergisi. ” İstanbul

2013 GÖRSED 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Kütahya

2013 (24-26 Ekim) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İletişimde Tasarım, Tasarımda  İletişim Sempozyum Sergisi.” /Kütahya

2014 “Büyük Buluşma 2014 Sergisi”. Işık Üniversitesi . Galeri Işık, Maslak /İstanbul

2014 (07-26 Şubat) Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği BAS+BULUŞ Sergisi. Bilkent Üni. /Ankara

2014 Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği BAS+BULUŞ Sergisi. Yaşar Üniversitesi                 Sanat Galerisi/ İZMİR

2014 (20-26 Kasım2015)24 Kasım Öğretmenler Günü Resim Sergisi. Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar

Müzesi/Balıkesir.

2015 (20 Mayıs-05 Haziran) Niğde Üniversitesi, I. Çağdaş Sanatlar Sergisi/Niğde

2015 (4-13 Aralık 2015)Ege Üniversitesi 6.Uluslararası Ege Art Sanat Günleri/İzmir

2016 “Geçişler”, Haluk Elbe Salonu, Bergama/İzmir.

2016 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Balıkesir Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi/ Balıkesir.

2016 Selection Balıkesir, Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Sergisi, Devrim Erbil

Çağdaş Sanatlar Müzesi/ Balıkesir.

2016 Bas-Buluş Baskıresim Sergisi, Odeabank Sanat Galerisi/ İstanbul.

2017  (8-15 Mart ) Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi 8 Mart Kadın Akademisyenler Sergisi/ İzmit

2017 (9-16 Mayıs) BÜGSF Öğretim Elemanları Sergisi. FEF Sergi Salonu/Balıkesir.

ULUSLARARASI SERGİLER

2003 Kyoto International Wood Print Association, Kyoto / Japonya.

2003 1. Uluslararası Ex-Libris Sergisi/Ankara.

2003 4th Egyptian International Print Triennale, Kahire / Mısır.

2003 Ambassadors Art Prize, Mons / Belçika.

2003 Lessedra Second World Art Annal, Sofya / Bulgaristan.

2003 Biennale, D’Alexandrie des Pays de la Méditerranée, İskenderiye / Mısır.

2003 9th Cairo Internationol Biennale, Kahire /Mısır.

2003 International Print And Drawing Exhibition /Tayland.

2003 6th Triennale Mondiale, D’estampes Petit Format, Auvergne / Fransa.

2004 Falu Triennalen 2004, Falun /Sweeden.

2005 Fisae Ex-Libris Competition International Ex-Libris Centrum Cint Niklaas – Belgium.

2006 Lessedra Mini Print Annual, Sofia / Bulgaria.

2006 Kyoto International Woodprint Association, Kyoto/ Japan.

2006 Triennale Grafiki w Krakowie (SMTG) International Print Triennial Society in Krakow /Poland

2007 Sofya 6.Lessedra Mini Print Annual /Bulgaristan

2008 1.Uluslararası Baskıresim Bienali, Işık Üniversitesi ve İmoga İstanbul Grafik  Sanatlar Müzesi/İstanbul.

2014 The “IOSIF ISER”İnternatıonal Contemporary Engraving Biennial Exhibition/Romanya

2015 (4-13Aralık) Ege Üniversitesi 6. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Miniprint Sergisi/ İzmir.

2015 Kiwa-Kyoto International Wood Print Association, /The 7th Kiwa Exhibition.Kyoto /Japonya

2016 Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi 7.Yıl Sergisi/ Ankara

2016 BIAMT Bucharest International Print Biennale 2016, Bucharest /Romania.

2016 Osten Biennial of Drawing Skopje 2016, Osten Museum of Drawing, Skopje / Macedonia.

2016“Strong Water 6” International Printmaking Exhibition “Transition”, Jurmala City Museuml Riga/  Letonya

2016 First International Print Biennale-Skopje, Museum of the City of Skopje./Macedonia.

2016 5. Uluslararası Özgünbaskı Yarışması, Resim Heykel Müzeleri Derneği./ İstanbul.

2016  Bienala de Arte Miniaturale – Timișoara / Romania.

2016 “Made By Artist 2016” 1. International Thessaloniki Contemporary Art Festival, Selanik, /Yunanistan.

2016 1. Uluslararası Posta Sanatı Bienali, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ/Türkiye

2016 (6 -30 Kasım) Bucharest International Print Biennale, Bükreş./Romania

2017   (4 -11 Mayıs) 4.Uluslararası İzmir Sanat Bienali /-4th İnternational ArtBiennial Of İzmir./Türkiye

2017 8TH İnternational Printmaking Biennial Douro/ Portugal

2017 9th International Print Biennial Varna./ Bulgaria

2018-Osten Bıennıal of Drawıng Skopje 20188.Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, Macedonia

2018-The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exibition.Silpakorn University:  Bangkok/  THAILAND

2018-3nd International Printmaking Biennial Cacak /Serbia

2019-7th Guanlan International Print Biennal /China

2019-Haugesund İnternasjonal Festıval of Artıstıc Relıef Prıntıng. Haugesund /Norway

SEMPOZYUM-KONGRE-FESTİVAL- PANEL-ÇALIŞTAY

2002  (8- 9 Mayıs) Bilgi Çağı ve Sanat, IV. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiş/Ankara.

2001   (7-9 Haziran)  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi   Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi/ Bolu.

2002  (14 -20 Ekim)1. Antalya Resim Festivali

2003   (2- 7 Eylül ) 2. Antalya Resim Festivali.

2012  (15-16 Mart) 2012 Yeni Yüzyıl Üniversitesi. GSF “ Sanatta Yerellik ve Evrensellik” Ulusal  Sempozyumu/İstanbul

2012 Balıkesir Amatör Sinemacılar Derneği Sinema Günleri.“Belgesel Sinema ve Eğitim”  Panel/Balıkesir

2012 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “BASKIRESİM “Çalıştayı/ Kütahya

2012 Grafikan (30 Nisan-4 Mayıs) Uluslararası Grafik Sanatlar Çalıştayı Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Konya

2013 (25-29 Kasım)5. Uluslararası “Ege Art” Sanat Günleri “Miniprint Baskıresim Çalıştayı”/İzmir.

2013  (24-26 Ekim) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İletişimde Tasarım, Tasarımda İletişim Sempozyumu.” /Kütahya

2015   (23-24 Mayıs) Panel. Köy Enstitüleri’nde Sanat Eğitimi ve Kültürel Yapılanma/Ayvalık

2016 Sanatla Bir Gün Çalıştayı,  Karesi Belediyesi /Balıkesir.

MAKALELER/BİLDİRİLER

2000 Güzel Sanatlar Eğitiminin Yaratıcı Kimlik Oluşumuna Katkısı, Türk Dili Dergisi,13(76):18-24

2000 Bakmak Görmek ve Görsel Dili Öğrenmek, Sanat Çevresi,  265: 82 – 83.

2004 Sanatsal Yaratma Üzerine Birkaç Söz, Türk Dili Dergisi, 100:25 – 33.

2004 Soyut Resim ve Mondrian, Türk Dili Dergisi, 103:16 – 20.

2012 Sanatçı ve Sanat Eğitimci İsmail. Avcı, İmece Dergisi,49-50-51

2015 (27-28-29 Kasım) Artuklu Üniversitesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Sempozyumu/Mardin

“Rönesans Döneminden Modern Döneme Resim Sanatında Matematiğin Temellendirilmesi.”

KONFERANSLAR

2007 “Geleneksel Türk El Sanatları”/Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. /Balıkesir

2007 Görmek Üzerine Birkaç Söz, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü/ Balıkesir.

2008 “Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Baskı Sanatı” BAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi/ Balıkesir

2009 “Somuttan Soyuta Mondrian” BAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi/ Balıkesir

2014“ Sanat Okumaları: 1“ Resim Okuma” Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği / Balıkesir.

2015 “Üslup Nedir?16.yy.ve 17.yy Sanatında Üslup Karşılaştırması. BGSD /Balıkesir.

2015  “ Sanat Okumaları:2 “Bir Heykel Bir Resim ”Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği / Balıkesir.

2016  “Sanatın İyileştirici Gücü” Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu/ Balıkesir.

KATILDIĞI PROJELER

  • 1.Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 2008,TÜBİTAK Projesi, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Proje No: 108B013, 2008
  • 2. Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK Projesi, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Proje No: 107B001, 2007
  • 3. Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı IV ,

TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 106Y111, 2006

  • 4. Kazdağı Milli Parkı’ nın Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı III, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 105Y012, 2005
  • 5.12-23 Kasım 2012 “Talented Children Talented Teachers: Competencies, Resilience and  Culture”  Erasmus Yoğun Program Projesi 18/11/2012 Using Collage Technique to Visualize a Myth”  workshop

ÖDÜLLER

2017 Uluslararası İzmir Bienali Baskıresim Ödülü./İzmir.

2016 44th International Print Award “Carmen Arozena 2016”./Spain.

2015 The “IOSIF ISER”İnternatıonal Contemporary Engraving Biennial Exhibition/Romanya

“ Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România Prize of the Romanian Artists’ Union”

2015 Kyoto International Wood Print  Association

The 7th KİWA Exhibition 2016-Holbein Color WorkII PRİZE –Kyoto Japonya . 2003 Kyoto

International Wood Print  Association,Oni Clup Prize, Kyoto /Japonya.

2003 Ambassadors Art Prize Başarı Ödülü Mons / Belçika.

1995 Bolu İli Şehir Amblemi Yarışmasında1’lik ve 2.’lik ödülü.

ESERLERİNİN BULUNDUĞU MÜZELER ve ÖZEL KOLLEKSİYONLAR

2001 Prof. Basri Erdem “Baskıresim Koleksiyonu”/İstanbul.

2002 Trakya Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi/ Edirne.

2006 Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi/Balıkesir.

2016 Council of La Palma, Canary Islands /Spain

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

İstanbul EX-Libris Derneği.

Ankara GÖRSED. Görsel Sanatlar Eğitim Derneği.

UPSD ( Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği),

Bolu Görsel Sanatlar Derneği.

Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği.

Balıkesir Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği.