@kazakpainter

Filipp Kazak born in Leningrad 1976. Finished the art school. Graduated from the Vera Mukhina art and Industries academy. Member of the Union artists of Russia. Participant in exhibitions in Russia as well as abroad, constant participant in exhibitions whole Petersburg .the works are represented in museum and private collections in Russia and abroad .lives and works in St. Petersburg.

Filipp Kazak 1976 yılında Leningrad’da doğdu, Vera Mukhina Sanat ve Endüstri Akademisinden mezun oldu.Hala Rusya Sanatçılar Birliği üyesi. Yurtdışında olduğu gibi Rusya’da çeşitli sergilere ve  Petersburg’da da tüm sergilere sürekli katılmaktadır. Eserleri Rusya’da ve yurtdışında müze ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir. St.Petersburg’da yaşıyor ve çalışıyor.