Cart

Cart

E. Yıldız DOYRAN

E.Yıldız DOYRAN 1964 yılında Hopa’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümü’nde araştırma görevliliği görevini yürütürken Yüksek Lisans derecesini aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Resim Bölümü’nde Doktora derecesini aldı. Sonra . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2006 yılında Doçentlik ünvanını alan Doyran, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde çalışmaya başladı. Profesörlüğünü Gazi Üniversitesi’nde alan sanatçı, 2014 yılına kadar burada çalıştı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevine devam etmektedir.

Doyran’ın sanatının köklerini doğa ile modernizmden miras kalan postmodern kavramlar beslemektedir. Onun resim, fotoğraf ve enstalasyonlarında sezgi, tecrübe, anlık yaşantıların sonuçlarındaki yoğunlukların ifadesi arandığı görülmektedir. Eserlerinde sürekli olarak kendi kendine yeten insanın doğadaki mücadelesi ve sistemle oluşturduğu varoluş çelişkileri sorgulanmaktadır.

Doyran ondört kişisel sergisinin yanısıra, birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır. Sanatçı kuruluşundan günümüze Uluslararası Kooridor Sanatçıları arasında yer almaktadır. Aşağıda kişisel sergileri bulunmaktadır:

 Kişisel Sergiler
 2000 “Anlar ve Izler” Galeri Soyut, Ankara
2002“Doğa / Nature “Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara
2004 “Makro” Galeri X, ISTANBUL
2005 “…”  Küratör:Nilgün Yüksel,Galeri Artist,ISTANBUL
2006 “Dönüşüm I” Küratör:Nilgün Yüksel ,Terakki  Vakfı Sanat Galerisi, İSTANBUL
2007  “Anın Farkında Olmak” AİBÜ İzzet Baysal Kültür Merkezi, BOLU
2008 “Demirin Üstünde Karınca İzi” Küratör: Denizhan Özer, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA
2009“İlk Sığınağımız Bir Ağaç dalıydı” Achaia Clauss-Patras-YUNANİSTAN
2009 “Yaşam Başka Yerde” Atlas Sanat Galerisi, ANKARA

2009 “Direnme Noktası” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL 2010 “Döngüsel Gizler” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL, 2014     “Hayat Hamlesi”Slancio Vitale”,Roma Büyükelçiliği,Mostra Aperta Al Pubblico, Roma,İTALYA,

2015 “Hayat Hamlesi” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL
2018 “Çİ-Yaşam Enerjisi” Küratör:Dilek Karaiziz Şener,Artrooms Galeri,Girne,KIBRIS
2019 “Suya Yansıyanlar” Midland Hotel 29 Station Road NW4 4PN İngiltere LONDRA
2019 “Suya Yansıyanlar II”  Yakın Doğu Üniversitesi Türk Modern Sanatlar Müzesi Galerisi Lefkoşa, Kıbrıs
2020 “Yeniden Doğa” Düzce Üniversitesi STMF Sanat Galerisi A/B Salonu, Düzce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBIOGRAPHY

 

  1. YILDIZ DOYRAN

 

  1. Yıldız DOYRAN was born in Hopa in 1964. She graduated from Gazi University Faculty of Education- Painting Departmant in 1986. She has worked at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education- Painting Departmant as an researching assistant. After that she completed her master degree. She has completed her Phd degree from Hacettepe University Faculty of Fine Arts – Painting Department in 2002. She has started worked at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education- Painting Departmant as an assistant professor in 2003. She has taken associate professor in 2006. She has worked as Professor at the Gazi University Faculty of Fine Arts – Painting Department in 2007-2014. Yıldız DOYRAN is still working as Dean of Art, Design and Architecture Faculty in Duzce University.

 

DOYRAN, nourishes her art’s roots with nature and legacy of art history and her exhibits based on the concept of modernism a postmodern. Her Painting, photograph, and installation arts expressions intensive searches in line with intuition and experience instant results. Her work is constantly operating in a self-contained nature of man against the system, the contradictions of existence has been questioned. As creatures who can think on the life-death stand as the most opposite meanings of the concepts we understand some basic principles of a major transformation reduces cleanse. Therefore, in the rhythmic motion of the works for the realization of the transformation of these cases and use them as a balance between the dominant element.

DOYRAN is attended a lot of domestic and international group exhibitions and she has fourteen solo exhibitions. She has five awards and she is one of the members of Kooridor Artists.  Solo exhibitions are below:

 
Solo Exhibitions
 
2000 “Moments and Trails” Galeri Soyut, ANKARA
2002“Nature ” Türkiye State Art Museum, ANKARA
2004 “Makro” Galeri X, ISTANBUL
2005 “…”  Curator:Nilgün Yüksel,Galeri Artist,ISTANBUL
2006 “Metamorphose” Curator:Nilgün Yüksel, Terakki  Vakfı Sanat Galerisi, İSTANBUL
2007  “Being aware of the moment” AİBÜ İzzet Baysal Culture Center, BOLU
2008 “The trail of ants on top of the iron” Curator: Denizhan Özer, Contemporary Art Center, ANKARA
2009“Our first shelter was a tree branch” Achaia Clauss-Patras-GREECE
2009 “Life is Elsewhere” Atlas art gallery, ANKARA
2009 “Point of Resistance” Curator: Denizhan Özer, Akademililer Art Gallery, İSTANBUL
2010 “Cyclic Hide” Curator: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL,
2014   “Slancio Vitale” Mostra Aperta Al Pubblico, Roma,İTALYA,
2015 “Life Move” Curator: Denizhan Özer, Akademililer Art Gallery, İSTANBUL
2018 “Çhi-Life Energy” Curator:Dilek Karaiziz Şener,Artrooms Galeri,Girne,CYPRUS
2019 “Reflection On Water” Midland Hotel 29 Station Road NW4 4PN England LONDON

2019 “Reflection On Water II”  Middle East University Museum of Modern Arts , CYPRUS

2020 “Re Nature” Duzce University STMF Art Gallery A/B Salon, Duzce, TURKEY

EnglishTurkish