Cart

Cart

Dilera TOPALOĞLU


15 01 1979’da İstanbul’da doğdu. Miami Barry
Üniversitesi’nde güzel sanatlar, Miami Üniversitesi’nde
aksesuar tasarımı eğitimi aldı. 2007 yılında İstanbul’a
dönerek sanat çalışmalarına devam etti. 2016 yılından bu
yana Atölye Altamira’da Mustafa Özel ile birlikte
çalışmaktadır. Resimlerinde gerçek ve soyut arasında
dolaşan güçlü ve çarpıcı renk yöntemleri kullanır. Doğaçlama
giden üretim sürecinde hızlı ve anın duygularını ileten yoğun
renkli geçişlerle birlikte, akrilik boyanın bu hıza olan katkılarını
değerlendirir. Renklerin parlak, ifade edişi, onun soyut
dışavurumcu plastik gerçeğine yoğun etkisi ile birlikte,
Dilara’nın resminin ortaya çıkışının temel nedenlerinden biride, sıradan gerçekliğin ötesine geçmesidir.

 

E-posta:

dlrtopaloglu@gmail.com

Sosyal Medya:

Web sitesi: www.dileratopaloglu.com

Instagram: dileraofficial