Cart

Cart

Canel Isık


Eserlerimde,  doğanın ve varlıkların olduğu gibi değil, soyutlamacı bir yaklaşım düşüncesi ve hareketle doğal nesnelerden yola çıkarak, bunların duygularımızda ve düşüncelerimizde, bıraktığı etkiler doğrultusunda  yeni  biçimler oluşturmayı  amaçladım.

Temel olan doğal nesne ve varlıklar, kendi kişiliğim ve ruhsal dünyam  ile kaynaşıp, kendi yorumumla asıl biçiminden soyutlanır. Sonunda  tamamen farklı, bambaşka bir biçime ulaşmalarını sağlamayı hedefledim. İçsel dünyanın  geniş ve sınırsız hayal gücünün varoluşsal boyutunu keyifle harmanladım. Sanatın her dalı  insanın içinde bir yerlerde yeşermeyi  bekleyen bir tohumdur, yeter  ki  onu beslemeyi  bilelim…

EnglishTurkish