Cart

Cart

Ayşegül BARBAROS

Born in Ankara,  1979

METU Business Administration 2001

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2004

First Solo Exhibition: Artkolik, Istanbul October 2020

 

Manifesto :

Episode 1 / Bölüm 1 Ayşegül Barbaros’un 2018-2020 yılları arasında ürettiği yirmi yağlı boya tablodan oluşan bir seçki. Barbaros’un sanatsal pratiğinin birinci bölümü olan bu sergi, sanatçının antik beden imgesini, eril bakışı yok ederek yeniden yorumlamasını konu alıyor. Genelde kadın bedeninin temsili üzerinden ilerleyen bu yeniden yorumlama, modern figüratif tarzda tuvale aktarılan ve canlı renk bloklamalarıyla desteklenen antik kadın ve erkek bedenlerini çağdaş sanatın odağına taşıyor. Barbaros’un antik heykel sanatı ve günümüz dijital ekosisteminden esinlenerek ürettiği Episode 1 / Bölüm 1, bir yandan da toplumun kadına bakışını sorgulama özelliği taşıyor. Bu sorgulama genel olarak iki kavram üzerinden ilerliyor. Güç, bu kavramlardan ilk ve sanatçıya en yoğun ilham vereni olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz toplumuna yerleşmiş “güçlü kadın” imgesi, Barbaros tarafından irdelenerek yeniden kurgulanıyor. Bu yeniden kurgulanma naiflik, kırılganlık, korunma ihtiyacı ve melankoli gibi niteliklerin de “güçlü kadın” şemsiyesi altında barınabileceği argümanı üzerinden yapılıyor. Sanatçının toplumun kadına bakışını sorguladığı bir diğer kavram ise beden. Barbaros’un tuvallerine yerleştirdiği çıplak ya da yarı çıplak bedenler, objeleştirme ve erotik değer taşımaktan çok uzak, kadınlığın doğal hallerinin bir temsili olarak sergileniyorlar. Bu yolla sanatçı toplumun klasikleşmiş “nü” algısının dışına çıkarak çıplak kadın bedenine yöneltilen eril ve erotik perspektifi de kırmış oluyor. Barbaros’un sanatındaki kadın, dış dünyadaki “güçlü” imajıyla değil, genelde güçsüz olarak tabir edilen, daha kırılgan ruh hallerine bürünerek, kendi iç dünyasında izleyici karşısına çıkıyor.

 

Episode 1 / Bölüm 1 is a selection of twenty oil paintings Ayşegül Barbaros produced between 2018 and 2020. As the first episode of Barbaros’ artistic practice, the exhibition revolves around reinterpreting the body image of the antiquity, this time without the presence of the male gaze. Although this reinterpretation is usually done over the female body, it brings both female and male bodies of the antiquity to the centre of the contemporary art in a modern figurative style, supported with vibrant colour blocking.  Episode 1 / Bölüm 1, which Barbaros created with drawing inspiration from the sculptures of the antiquity and today’s digital ecosystem, also has a strain of questioning the society’s gaze on women. This questioning is done mainly over two concepts. Strength is the first and the most inspirational concept for the artist. The image of the “strong woman,” which is deeply rooted in today’s society, is examined and reconstructed by Barbaros in this exhibition. This reconstruction revolves around the argument that characteristics such as naiveness, fragility, need for protection and melancholy can also be harboured under the umbrella of the “strong woman.” Another concept which the artist uses to question the society’s gaze on women is the body. The naked or half naked bodies in Barbaros’ canvases are so far from objectification or eroticisation, and instead represent the natural states of womanhood. In this way, the artist also steps away from the society’s perception of the “nude,” and therefore shatters the eroticised male gaze directed at the naked female body. The women in Barbaros’ art regard the viewer not with the “strong” image they have in the outside world, but with the fragile spirit of their inner world.

KÜRATÖR / CURATOR

DERYA SAYIN

EnglishTurkish