Cart

Cart

SES ÇIKARMA

Zizek, Yamuk Bakmak kitabında tam da kitabın adının çağrıştırdığı gibi, çoğu zaman öylesine bir göz atıp geçtiğimiz, birincil anlamları dışında derinleşme gereği duymadığımız popüler kültür imgelerine ya da salt imgelere tersten bir bakış denemesi yapar.  Derin bir içsel okumadan anlık ürpertiye kadar her şeyin bir araya toplandığı, normal şartlar altında her an savrulabilecek düşüncelerin, bir suyun akışı gibi doğal ve düzenli ortaya konuşudur bu çalışma. Başka bir deyişle olabildiğince geniş alana yaydığı malzemesini tekniğin gücüyle toplayarak dünyaya tersten bir bakış fırlatır.

Gökhan Deniz “Ses Çıkarma” adlı serisinde ünlü felsefecinin yöntemini çağrıştıran bir yol izliyor.  Malzeme, teknik, kavram ve terimleri bir araya toplarken, hem düzenli imgeler bütünü yaratıyor hem de görüntüye tersten bakıyor.

Başka bir deyişle sanatçı bakışa ilişkin bir önerme getiriyor: Perspektif aslında iki boyutlu yüzeyde yaratılan derinlikle oluşturulan bir algı yanılsamasıysa Gökhan Deniz, yapıtlarında bu okumayı derinleştirip yanılgının yanılgısını yaratıyor.

Görüntüyü bakılan yere göre değiştiriyor ya da bizzat bakışı çarpıtıyor. Bazen puzzle gibi kurguladığı yapıtında, tek bir yüzeyde kompozisyonu değiştirerek kurgunun çoğulculuğuna ilişkin hatırlatmalar yaparken bazen de figürler üzerinden giriştiği denemelerde onları yüzeyden kopararak, boyada kolaj tadını yakalıyor.

Yapıtlar her ne kadar figüratif olsa da Gökhan Deniz yarattığı doku etkileriyle soyut imgeleme yaklaşıyor. Daha önceki yapıtlarında da ipuçlarını verdiği bu etkide yüzeyden kopmadan farklı teknik ve malzemeler kullanarak oluşturduğu dokuda ayrıntıları olabildiğince zenginleştiriyor. Tonlamalarla algıyı zorlamayan geçişler yaratırken küçük renk lekeleriyle hareketi, yüzeyde özgürce dolanımı sağlıyor.

Yapıtlar, plastik yapılarıyla nefes alırken, figürler ve konu izleyiciyi her an diri tutmaya yönelik bir tavır sergiliyor.

“Ses Çıkarma” aslında tedirgin edici bir bildiri ama ne tehdit ne de uyarı tonu var bu bildiride. Sadece bir ürperti. (ki izlenirken izleyen figürler de her an tetikte olma duygusunu yaratıyor). Bir bulutun üzerinizden geçip gitmesi, bir esintinin omuzlarınıza değmesi, bir gölgenin yanınızda bir anlığına belirmesi gibi.

Tekinsiz ama çekici.

 

Nilgün Yüksel

EnglishTurkish