Cart

Cart

Mustafa GÜNEN

1- VARLIK, YOKLUK, HİÇLİK VE SANAT NEDİR?

Başlıktaki sorular benim yazmakta olduğum sanat manifestomun konularıdır. Peki neden bunları sorguluyorum, yazıyorum?

Çocukluk yaşlarında yaptığım resimli romanlar dönemi hariç, tam elli yıldır resim yapıyorum.

1- WHAT ARE EXISTENCE, NON-EXISTENCE, NOTHINGNESS AND ART?

The questions in the title are the subjects of the art manifesto I am writing. So, why am I questioning and writing these?

2 - HİÇLİK TANIMLANABİLİR Mİ?

Sanat manifestomun tanıtım yazısında, varlığın izahını önce yokluk ve hiçlik kavramları açısından irdeleyeceğimi belirtmiş ve kısa başlıklar halinde vermiştim. Oradan devam edeyim.

“Yok” tanım olarak deneyimlenmiş bir var’ın ortada veya artık mevcut olmaması anlamına gelir.  Kısaca bulunmayış, eksiklik durumudur.

2 - CAN NOTHINGNESS BE DEFINED?

In the introductory article of my art manifesto, I stated that I would first examine the explanation of existence in terms of the concepts of non-existence and nothingness and gave it under short titles. Let me continue from there.

3-FİZİK VAROLUŞUN EŞİK SINIRLARI (SANAT MANİFESTOM BÖLÜM-3)

Önceki bölümde yaptığım bir açıklamayı kısaca hatırlatmak isterim. “Eğer hiçliği değerlendiren varsa artık kastedilen mutlak hiçlik, hiçliğini yitirir; artık o hiçlikten bahsedilemez. Çünkü herhangi bir varoluştan sonra mutlak manada hiçlik, artık bu durumunu yitiriyor. En azından mutlak hiçlikten çıkıyor. Varlıkla ilişkilendiği için hiçlik, varlığın başlangıç sınırına eşik ya da zemin durumuna geçiyor.”

THRESHOLD BOUNDARIES OF PHYSICAL EXISTENCE (MY ART MANIFESTO - PART 3 )

I would like to briefly remind you of a statement I made in the previous section. “If anyone evaluates the nothingness, the absolute nothingness meant now loses its nothingness; that nothingness can no longer be spoken of because after any existence, nothingness in the absolute sense loses this state. At least it comes out of absolute nothing. Since nothingness is associated with being, it passes to the initial boundary of being, a threshold or ground state.

4- EVRENİN DOĞUMU VAR AMA BİR DOĞUM YERİ YOK!

Evren yani fizik varoluşta insan zihninin algılayamayacağı, idraki zor durumlar vardır. Bu yüzden konuya çok aşina olmayanların zihninde evrenin varoluş durumuyla ilgili bilime uygun bir resim, bir zemin oluşturmak gerekiyor.

THE UNIVERSE WAS BORN, BUT IT HAS NO BIRTH PLACE!

In the universe, in other words in physical existence, there are situations which are hard to be comprehended or perceived by human mind. So, it is necessary to create a scientifically valid picture of the state of existence of the universe in the minds of those who are not very familiar with the subject.

EnglishTurkish