Cart

Cart

Mustafa Günen

1956 yılında Kırşehir’de doğdum. Dünya literatüründe deniz ressamı olarak bilinirim. Dünyanın en önde gelen müzayede evi olan Christie’s’in hem New York hem de Londra merkezlerinde uluslararası deniz resimleri müzayedelerine katıldım. Yine dünyanın en iyi sanat dergisi seçilen ve yaklaşık yüz elli ülkede dağıtımı yapılan International Artist Magazine dergisinde 2008 ve 2016 yıllarında iki defa sekiz sayfalık haber oldum. TC Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda üç adet resmim bulunmaktadır.
BENİM DENİZLERİM
Benim için yoldaki su birikintisi, bardaktaki su ve okyanustaki dev dalgalar aynıdır. Çünkü su hidrodinamik yasalara bağlıdır. Suyun bütün halleri bu yasaya göre şekillenir. Aynı yasa gereği bütün su hareketleri, balansı referans alır. Yaklaşık kırk küsur yıldır gözlem ve incelemeler yaptığım için suyun hidrodinamiği ve balansı konusunda ileri düzeyde görsel bilgiye sahibimdir.

Resimlerimde ışığa çok önem veririm. Kaynağı belirli veya gizemli bir yerden mutlaka ışık aktarırım. Ancak açık denizlerdeki devasa dalgalar kütlesi yoğun olduğu için ışık geçirmezler. Ama ben, yine yasaya ve balansa bağlı kalarak denizdeki ışık ve suyun ışık geçirgenliği konusunda kendimce uygun değişiklikler yaparım. Bazen kendi sahillerimizden de resimler yaparım ama birebir aktarmam. Ayrıca kompozisyonlarımdaki canlı, cansız hiçbir görsel unsurun taslağını önceden tuvale çizmem. Çünkü bölge görselindeki kimi kayalıkları kumsala çevirir, kimi kumsalı da kayalarla bazen de ağaçlarla donatarak kendi yorumumu mutlaka katarım. Dolayısıyla doğrudan boya ile başlarım.

Realist resimlerde teknik, fotografik başarı oranı ile ölçülür. Çünkü tuvaldeki renk ve diğer tüm görsel formlar fotoğraf kuralları ve doğal disiplinin çizdiği sınırlara tabidir. Kısaca sanatçının fırçası özgür değildir. Ancak ben, resimlerimin mümkün olan her yerinde fırçamı özgür bırakırım. Birçok formun içerisindeki renk yapılanmaları adeta gelişigüzel vurulmuş fırça darbeleriymiş izlenimini verir. Yine ne ışık ne de gölge renklerindeki ton aralığı geçişlerinde fotoğraftaki gibi renkleri birbirine yedirmem. Çoğunu bağımsız dokunuşlar şeklinde aktarırım. Bu yüzden benim resimlerime yakından görenler “ Resimlere yakından bakınca karmaşık; geriden bakınca fotoğraf gibi” yorumlarını sıklıkla ifade ederler.

Son olarak, yaptığım resimlere özellikle deniz resimlerine gelince, bizim sahillerimiz de dâhil, yaptığım hiçbir deniz resmini herhangi bir denize bakarak aktarma yapmam. Bundandır ki benim denizlerimin aynısı doğada yoktur. Her bir deniz resmim bir Mustafa Günen denizidir ve dünyada tektir.
MUSTAFA GÜNEN

I was born in Kirsehir, a mid-Anatolian city in 1956. After having suffered from poverty during my childhood, I finished primary school in Ankara. At that age I was highly intrigued by pencil drawing. By the time I finished primary school I had had several picture stories of more than two hundred pages. After primary school I was not able to continue my education due to financial problems and had to quit school.
I am a self-taught artist and I have proven international experiences and recognised reputation worldwide on marine paintings. My paintings are sold in the UK, US and Turkey at numerous exhibitions or in auctions. Sir John Swire, honorary president and life president respectively of John Swire & Sons, has also two of my paintings in his collection, which he bought at an exhibition I held in England in 2006.
In 2008 the worldwide known art magazine “The International Artist” (Feb-March 2008 issue) published an eight-page-article on my art and paintings. Furthermore, one of my paintings was sold in Christie’s Marine painting auction in New York on 3rd December 2008. In 2013, I attended a competition organized by International Artist magazine with a theme, “Seascapes, Rivers & Lakes” and I was one of the artists whose work was published in Feb/ March 2014 issue. :The magazine also gave a full 6-page coverage about my art in its Aug Sep 2016 Issue). In 2014 three of my paintings were bought by the Turkish presidential office and published in its official catalogue.

MY SEAS
The puddle on the road, the water in the glass and the giant waves in the ocean are just the same for me. Because water depends on hydrodynamic laws. All states of water are formed according to this law. The same law imposes all water movements to refer to balance. Since I have been observing and examining for almost forty years, I have advanced visual knowledge about the hydrodynamics and balance of water.
I give great importance to light in my pictures. I definitely transfer light from an open source or a mysterious place. However, as the massive waves in the open seas are dense, they are opaque. But, again, by adhering to the law and balance, I make appropriate changes in terms of light transparency in the sea and the transparency of water. Sometimes I make pictures of our own beaches, but I do not transfer them directly. Also, I do not sketch any live or inanimate visual elements on the canvas beforehand. Because sometimes I transform some rocks in the region visual to a sandy beach, and I definitely add my own interpretation by furnishing beaches with rocks and sometimes trees. So, I start directly with paint.
In realist paintings, the technique is measured by the photographic success rate. Because the color on the canvas and all other visual forms are subject to the boundaries of photography rules and natural discipline. In short, the artist’s brush is not free. However, I liberate my brush wherever possible in my paintings. The color structures in many forms give the impression that they are as if random brush strokes. Again, in the tone range transitions in neither light nor shadow colors, I do not let colors absorb like in the photograph. I transfer most of them as independent touches. Therefore, those who see my pictures closely often say, “When you look closely at the pictures, they are complicated, and when you look from a distance, they are like photographs.”
Finally, as for the paintings I make, especially the sea paintings, I do not transfer any sea paintings on the canvas, including our beaches, by looking at any sea. This is why same of my seas do not exist in nature. Each sea picture of mine is a ‘Mustafa Günen sea’ and it is unique in the world.

EnglishTurkish