Cart

Cart

Memnune BİRKAN

TEZHİP SANATI

Tezhip sanatı geleneksel sanatlarımızdandır. Bir kitap sanatıdır, kökeni Orta Asya bozkırlarında Uygurlar’a dayanır. Oturdukları çadırın içini, dokudukları kilimi, çanak çömleği zevklerine göre bezemişlerdir. Onun için Türkler’e  göre sanat,  hayatın hem süsü ve hem de bizzat kendisi olmuştur. Göçlerle Anadolu’ya gelmiştir. Tarihsel gelişimi Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemidir. Tezhip bir saray sanatıdır, padişahın himayesinde açılan nakışhanede uygulanan sanatımız matbaanın bulunmasıyla kitap sayfalarının arasından çıkmış, duvarlarımızda levhalar halinde yer almıştır.

Geleneği olmayan toplumların geleceği de olmaz. Geleneklerimiz geleceğimize birer köprü vazifesi görürler.

Tezhip çok ince, zor bir sanattır. İyi bir çalışma sabırla elde edilir. 18-22-24 carat altın  ve boya ile yapılan bir bezeme sanatıdır. Hatla bütünleşen değerli bir tezhip, usta bir hattat tarafından yazılmış iyi bir hatla yapılmış olması gerekir. Hatta yakışan özgün bir tasarımın yapılması ve kesinlikle altınla çalışılmış olması lazımdır. Altın güneşi ve ışığı, zeminde çoğunlukla kullanılan mavi renk sonsuzluğun ifadesidir. Desen içinde uygulanan helezonlar ise dünyanın ve evrenin ritmini simgeler. Yani tezhipte kullanılan renklerin motiflerin sembolik birer anlamları vardır.

Milletler kültürleriyle zengindirler. Ne mutlu bize ki sadece bize ait çok kıymetli bir sanatımız var. Her bir tezhip gelecekte  çocuklarımıza bırakacağımız birer antikalardır.

İAAF ONLINE Sergi ve Satış Platformu bu sanatı online sunarak geleneksel sanata gönül verenlere ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.