Denizhan ÖZER

Zamana Bırakılan İzler

Hakan Esmer’in son dönem resimlerine baktığımızda gördüğümüz ya da hiç görmediğimiz; var olan ya da hiç var olmamış peyzajlarla karşılaşırız. Nereden geldiği ya da neresi olduğu belli olmaya…

Döngüsel Gizler

Son yıllarda yapılan bilimsel açıklamalara, yazılan yazılara, sanat projelerine, belgesellere vs. baktığımızda yaşadığımız dünyanın kaotik durumuna karşı bir dizi uyarılar yapıldığını görürüz.

"Dönüşüm ve Başkalaşım Sarmalında Yeni İnsan"

Evrime dair görüşler canlıların ortak bir ataya sahip olabilecekleri ve değişim gösterdiklerine dair bilinen kayıtlar, en az M.Ö. 6. yüzyıla Milet’li düşünür Anaksimander’e kadar gitmektedir.

Yeni Anlamlar Üzerinden Yüzey Araştırmaları

İnsanı estetik bir varlık haline getiren duyuları “işitme” ve “görme” duyusudur. Diğer üç duyu çeşitli bilgileri edinmemize, yaşantımızı sürdürmemize ve zevk almamıza yardımcı olmaktadır.

Denize Doğru Bakış

Yaratıcılık kimi felsefecilere göre kendinden önce gelen bir durumdan ya da hiçten doğar. Genellikle açıklanamayan bu durum düşünsel özgürlüğün gizidir ve ölçülemez derinliktedir.